Till innehåll på sidan

Populär statistik

Statistiknyheter

Publiceras måndag-fredag 09.30

 • 18 sep
  Ökad upplåning i obligationer

  Den totala upplåningen av räntebärande värdepapper i Sverige uppgick till 8 161 miljarder kronor vid månadens utgång. Detta är en ökning med 200 miljarder kronor jämfört med föregående månad. Det är främst obligationer som ligger bakom ökningen, där upplåningen i obligationer ökat med 175 miljarder kronor under augusti.

 • 18 sep
  Antalet anställda ökade

  Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 165 000 i augusti 2018, icke säsongrensat, vilket är en ökning med 56 000 jämfört med augusti 2017. Antalet anställda ökade med 73 000 till 4 693 000. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 134,8 miljoner per vecka. Antalet arbetslösa uppgick till 337 000 och arbetslöshetstalet var 6,1 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta samt att arbetslösheten ökar och uppgick till 6,4 procent.

 • 17 sep
  Byggkostnaderna ökade med 3,8 procent på årsbasis i augusti

  Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,3 procent mellan juli och augusti 2018. På årsbasis har faktorpriserna höjts med 3,8 procent.

 • 14 sep
  Ökat innehav i utländska aktier och fondandelar

  Det svenska innehavet av utländska portföljtillgångar uppgick vid utgången av 2017 till 5 232 miljarder kronor. Det är en ökning med 377 miljarder, eller knappt 8 procent, jämfört med juni 2017. Aktier och fondandelar stod för merparten av uppgången med en total ökning på 345 miljarder kronor.

 • 14 sep
  Inflationstakten enligt KPIF 2,2 procent

  Inflationstakten enligt KPIF var 2,2 procent i augusti 2018, vilket är oförändrat från juli. KPIF sjönk med 0,2 procent från juli till augusti. Inflationstakten enligt måttet KPI var 2,0 procent i augusti (2,1 procent i juli).

Fler statistiknyheter

Kommande statistik hos SCB

Fler planerade publiceringar

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd 10 182 291

juli 2018

Inflationstakt enligt KPIF 2,2 %

augusti 2018 jämfört med samma period föregående år

Konsumentprisindex (KPI) 329,63

augusti 2018

BNP, volymförändring (säsongrensad) 0,8 %

kvartal 2 2018 jämfört med föregående period

Fler nyckeltal

Uppgiftslämnare-ikonDeltar du i någon av våra undersökningar?

Som uppgiftslämnare är du avgörande för att vi ska kunna ta fram tillförlitlig statistik som underlag för beslut, debatt och forskning. Stort tack för att du är med!

Hjälp för

Statistikservice-ikonFrågor om statistik? Kontakta oss!

Välkommen att ringa eller skicka in din fråga till Statistikservice.

Vi hjälper dig vardagar 9.00–12.00, 13–16.30

010-479 50 00

Fråga oss

Artiklar

Unga som bor med sin partner mår bättre

Unga som flyttat hemifrån och bor med en partner har mindre sömnbesvär eller besvär av ängslan, oro, ångest, jämfört med de som är ensamstående. Det finns också skillnader mellan de som bor kvar hemma och de som inte gör det.

Svagt etablerad – en utsatt grupp när arbetsmarknaden omvandlas

Bland dem som förvärvsarbetade och var anställda 2016 kategoriserades 8 procent som svagt etablerade. Svagt etablerade är en av arbetsmarknadens marginalgrupper. Risken att hamna utanför arbetsmarknaden är större för personer som är svagt etablerade jämfört med de som är etablerade. Det gäller i synnerhet för personer som nyss kommit in på arbetsmarknaden.

Jobb väntar för dig som valt yrkesprogram

Cirka 80 procent av unga med examen från ett yrkesprogram hade arbete tre år senare. Men alla arbetar inte med det de utbildat sig till.

Fler artiklar

Aktuellt

Varning för bluffmejl

Vi har blivit uppmärksammade på att bluffmejl skickas i SCB:s namn, där man erbjuds priser genom att klicka sig vidare på en länk. Vi är inte avsändare av dessa mejl, och vi uppmanar dig att inte klicka på länken eller lämna ifrån dig några kortuppgifter. Om du har fått ett mejl från oss och känner dig osäker är du välkommen att höra av dig.

Kontakta SCB

0,8

procent ökade Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) med andra kvartalet, säsongrensat och jämfört med första kvartalet 2018. Det var främst lagerinvesteringar som bidrog till uppgången.

Läs mer om BNP för andra kvartalet 2018

Ny fickbok med statistik om jämställdhet

Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män. Detta och mycket mer kan du läsa i ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet”.

På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2018

Kalendarium

Hela kalendariet