Arbetskraftsundersökningarna (AKU) - Statistiska centralbyrån

På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) är en undersökning som beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15-74 år. AKU tar fram månatlig, kvartalsvis och årlig statistik med tonvikt på såväl antal som andel sysselsatta respektive arbetslösa. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten och står för det officiella arbetslöshetstalet.

Information om ändrade publiceringstidpunkter för AKU

Publiceringen av AKU september och AKU oktober 2014 kommer att flyttas med anledning av tidigare problem i datainsamlingen. Publiceringen av AKU september (inkl. tredje kvartalet 2014) var tidigare planerad till den 16 oktober och kommer att flyttas till den 23 oktober. AKU oktober var planerad till den 13 november och flyttas till den 17 november. Orsaken till de ändrade publiceringsdatumen är att vi vill tillförsäkra kvaliteten i de kommande undersökningarna.

Visa mer

Nyckeltal för Sverige

Arbetskraften

5160

1000-tals pers. oktober 2014

0,8 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetskraften (säsongrensat och utjämnat)

5210

1000-tals pers. oktober 2014

.. %

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetskraftstalet

71,4 %

oktober 2014

0,0

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat)

72.2 %

oktober 2014

..

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Sysselsatta

4772

1000-tals pers. oktober 2014

0,5 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Sysselsatta (säsongrensat och utjämnat)

4799

1000-tals pers. oktober 2014

.. %

jämfört med motsvarande period föregående år

Sysselsatta av befolkningen

66,1 %

oktober 2014

-0,1

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat)

66,5 %

oktober 2014

..

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetslösa

389

1000-tals pers. oktober 2014

3,8 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetslösa (säsongrensat och utjämnat)

412

1000-tals pers. oktober 2014

.. %

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetslöshet

7,5 %

oktober 2014

0,2

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat)

7,9 %

oktober 2014

..

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Visa alla

Tabeller och diagram

Utvalda tabeller och diagram

Tvärsnittsdata - originalvärden (ej säsongsrensad)

Flödesdata - originalvärden

Säsongrensade data

Länkade data

Övriga tabeller och diagram

Visa alla

Ta fram tabeller i Statistikdatabasen

Visa alla

Läs mer

Statistiknyheter

Åldern vid första pensionsuttaget var högre i Sverige jämfört med genomsnittet i EU

För personer i åldern 50-69 år var den genomsnittliga åldern vid första uttaget av ålderspension 64 år i Sverige 2012. Den ålder som anges för första pensionsuttaget behöver inte sammanfalla med åldern då personen slutat arbeta. För hela EU-28 var genomsnittet 59 år. Andelen sysselsatta bland de som tog ut en pension i EU-28 var 19,2 procent medan motsvarande siffra för Sverige var 37,7 procent.

Läs hela statistiknyheten

Böcker och rapporter

Titel
Typ
Datum
Visa alla

Artiklar

Sverige under EU-snittet för unga som varken arbetar eller studerar

År 2013 var det 7,5 procent av alla ungdomar i åldern 15–24 år som varken arbetade eller studerade. Motsvarande andel för EU var högre, 13,0 procent. Bland de lite äldre ungdomarna som lämnat gymnasiet, 20–24 år­ingarna, var det 10,4 procent i Sverige som varken arbetade eller ägnade sig åt någon form av studier.

Fler som aktivt söker jobb håller arbetslösheten uppe

Risken för arbetslöshet ökade i samband med finans­krisen 2008, men började redan 2010 återgå till hur det såg ut före krisen. Att arbets­lös­heten trots detta är kvar på högre nivåer än före krisen kan delvis för­klaras av ökat arbets­krafts­del­tagande i grupper med lägre syssel­sätt­nings­grad, främst ungdomar och utrikes födda.

Arbetslös – inte samma sak hos SCB och Arbetsförmedlingen

Under första kvartalet 2011 fanns det 395 700 arbetslösa i åldern 16 till 64 enligt SCB och 399 800 inskrivna arbetslösa enligt Arbets­förmedlingen. Nivån är snarlik och det är lätt att tro att det är samma personer som räknas. Men vid en närmare granskning visar det sig att det finns stora skillnader mellan statistikkällorna.

Åldersgrupp som jobbar mest minskar i Sverige

De sysselsatta blir fler, men ändå är den långsiktiga trenden att sysselsättningsgraden, alltså de sysselsattas del av befolkningen, minskar. En viktig förklaring är att den del av befolkningen som är "mitt i livet", och därmed jobbar i stor utsträckning, minskar.

Fler artiklar

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik  ingår.

Ingen dokumentation finns tillgänglig för denna undersökning

Statistikens kvalitet

Statistikens framtagning

Fördjupad information

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) är en undersökning som beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15-74 år. AKU tar fram månatlig, kvartalsvis och årlig statistik med tonvikt på såväl antal som andel sysselsatta respektive arbetslösa. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten och står för det officiella arbetslöshetstalet.

Information om ändrade publiceringstidpunkter för AKU

Publiceringen av AKU september och AKU oktober 2014 kommer att flyttas med anledning av tidigare problem i datainsamlingen. Publiceringen av AKU september (inkl. tredje kvartalet 2014) var tidigare planerad till den 16 oktober och kommer att flyttas till den 23 oktober. AKU oktober var planerad till den 13 november och flyttas till den 17 november. Orsaken till de ändrade publiceringsdatumen är att vi vill tillförsäkra kvaliteten i de kommande undersökningarna.

Hittade du inte vad du sökte?

Kundanpassad statistik

Skräddarsydd statistik

Utöver de publicerade tabellerna kan vi skräddarsy just de tabeller Du behöver löpande eller för enstaka tillfällen. Det kan gälla tabeller för vissa redovis­nings­grupper eller tabeller med andra indelningar än i de ordinarie tabellerna.

Om du har frågor angående arbets­krafts­under­sökningarna kan du gärna skriva till oss på aku@scb.se.

Statistikservice

08-506 948 01

Vardagar 09.00-12.00, 13.00-16.30

Fråga oss

Kontakta oss

aku@scb.se

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00