På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Nästa publicering: 2016-02-16

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) är en undersökning som beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15–74 år. AKU tar fram månatlig, kvartalsvis och årlig statistik med tonvikt på såväl antal som andel sysselsatta respektive arbetslösa. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten och står för det officiella arbetslöshetstalet.

Ett fel har upptäckts i AKU:s statistik avseende fördelningen av de sysselsatta i grupperna i arbete och frånvarande hela veckan för perioden 2005–2007. Skattningen av sysselsatta totalt är ej påverkad. Felet berör samtliga tabeller som innehåller dessa grupper för denna period. Felet innebär att personer som varit frånvarande i huvudsysslan och endast arbetat i bisysslan under referensveckan felaktigt har klassificerats som frånvarande hela veckan. Under perioden januari 2005 till januari 2007 har antalet personer i arbete därmed underskattats med mellan 3 000 och 50 000 personer i åldersgruppen 15–74 år beroende på månad. Underskattningen var som störst under sommarmånaderna. Motsvarande överskattning har skett av antalet frånvarande hela veckan. Även kvartals och årsskattningarna berörs. En korrigering gjordes den 27 oktober 2015. 

Visa mer

Nyckeltal för Sverige

Arbetskraften

5 166

1 000-tals pers. december 2015

0,8 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetskraften (säsongrensat och utjämnat)

5 244

1 000-tals pers. december 2015

.. %

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetskraftstalet

70,9 %

december 2015

0,0

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat)

72,0 %

december 2015

..

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Sysselsatta

4 821

1 000-tals pers. december 2015

1,2 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Sysselsatta (säsongrensat och utjämnat)

4 875

1 000-tals pers. december 2015

.. %

jämfört med motsvarande period föregående år

Sysselsatta av befolkningen

66,2 %

december 2015

0,3

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat)

66,9 %

december 2015

..

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetslösa

345

1 000-tals pers. december 2015

-4,1 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetslösa (säsongrensat och utjämnat)

369

1 000-tals pers. december 2015

.. %

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetslöshet

6,7 %

december 2015

-0,3

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat)

7,1 %

december 2015

..

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Visa alla

Tabeller och diagram

Utvalda tabeller och diagram

Tvärsnittsdata - originalvärden (ej säsongsrensad)

Flödesdata – originalvärden

Säsongrensade data

Länkade data

Övriga tabeller och diagram

Visa alla

Ta fram tabeller i Statistikdatabasen

Visa alla

Läs mer

Statistiknyheter

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år var 4 821 000 i december 2015, icke säsongrensat. Det är en ökning med 58 000 jämfört med december 2014. De fast anställda ökade med 79 000 och uppgick till 3 602 000. Antalet arbetslösa uppgick till 345 000 och andelen arbetslösa var 6,7 procent. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 128,3 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 7,1 procent.

Läs hela statistiknyheten
Böcker och rapporter

Titel
Typ
Datum
Visa alla
Artiklar

Högre frånvaro under fotbollsmästerskap

Har det hänt att du tagit ledigt för att se på VM i fotboll? Då är du inte ensam. En undersökning som SCB har gjort visar att frånvaron från arbetet är högre under veckor då det pågår ett stort fotbollsmästerskap.

 

Sjukfrånvaro – stora skillnader mellan kvinnor och män

Under 2014 var sysselsatta personer i genomsnitt frånvarande från arbetet mer än en femtedel av arbetstiden. Semester är den vanligaste orsaken. Frånvaro på grund av sjukdom och för att ta hand om barn är vanligare bland kvinnor än bland män. 

Ungdomsarbetslösheten minskar

Arbetslösheten minskade – i synnerhet bland ungdomar – under andra kvartalet 2015. Det visar säsongrensade och utjämnade data ur Arbetskraftsundersökningarna (AKU). Samtidigt ökade andelen utanför arbetskraften något i åldersgruppen 15-74 år. 

Frånvaro högre under fotbolls-EM och VM

En studie SCB gjort för åren 1993 till 2014 visar att det finns en så kallad överrisk för att vara frånvarande när ett fotbolls-VM eller EM pågår jämfört med övriga veckor i juni och juli. 

Fler artiklar

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik  ingår.

Statistikens kvalitet, Beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Hittade du inte vad du sökte?

Kundanpassad statistik

Skräddarsydd statistik

Utöver de publicerade tabellerna kan vi skräddarsy just de tabeller Du behöver löpande eller för enstaka tillfällen. Det kan gälla tabeller för vissa redovis­nings­grupper eller tabeller med andra indelningar än i de ordinarie tabellerna.

Om du har frågor angående arbets­krafts­under­sökningarna kan du gärna skriva till oss på aku@scb.se.

Statistikservice

08-506 948 01

Vardagar 
9.00–12.00, 13.00–16.30

Kontakta oss

aku@scb.se

Kortadress: http://www.scb.se/am0401