Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Nästa publicering: 2015-10-15

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) är en undersökning som beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15–74 år. AKU tar fram månatlig, kvartalsvis och årlig statistik med tonvikt på såväl antal som andel sysselsatta respektive arbetslösa. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten och står för det officiella arbetslöshetstalet.

Under våren 2015 har två mindre fel upptäckts i AKU:s officiella statistik. Dessa fel har nu rättats upp i och med ompubliceringen den 8 juni 2015.

Det första felet som rättats upp avser medelarbetstiden (faktisk arbetad tid) för företagare utan anställda (grundtabell 6 kolumn 5) för åren 2005-2009. Felet bestod i att statistiken baserades på företagare med anställda. Endast grundtabeller på årsbasis har påverkats av felet.

Det andra felet som rättats upp avser statistik redovisat efter inrikes- och utrikes födda i mars 2012. Felet bestod i att fördelningen mellan inrikes- och utrikes födda inte var korrekt, däremot var summan av de två korrekt. Storleken på felet var ungefär 10 000 för befolkningen i åldern 15-74 år (för få inrikes och för många utrikes födda). Endast grundtabeller på månadsbasis har påverkats av felet (tabell 32A-37B). Tillhörande SSD-tabeller har rättats upp.

Visa mer

Nyckeltal för Sverige

Arbetskraften

5 298

1 000-tals pers. augusti 2015

0,9 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetskraften (säsongrensat och utjämnat)

5 218

1 000-tals pers. augusti 2015

.. %

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetskraftstalet

73,0 %

augusti 2015

0,2

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat)

71,9 %

augusti 2015

..

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Sysselsatta

4 962

1 000-tals pers. augusti 2015

2,0 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Sysselsatta (säsongrensat och utjämnat)

4 843

1 000-tals pers. augusti 2015

.. %

jämfört med motsvarande period föregående år

Sysselsatta av befolkningen

68,3 %

augusti 2015

0,9

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat)

66,7 %

augusti 2015

..

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetslösa

337

1 000-tals pers. augusti 2015

-13,0 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetslösa (säsongrensat och utjämnat)

375

1 000-tals pers. augusti 2015

.. %

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetslöshet

6,4 %

augusti 2015

-1,0

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat)

7,2 %

augusti 2015

..

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Visa alla

Tabeller och diagram

Utvalda tabeller och diagram

Tvärsnittsdata - originalvärden (ej säsongsrensad)

Flödesdata – originalvärden

Säsongrensade data

Länkade data

Övriga tabeller och diagram

Visa alla

Ta fram tabeller i Statistikdatabasen

Visa alla

Läs mer

Statistiknyheter

Under 2014 var en sysselsatt person från­varande från arbetet 21,8 procent av den vanligen arbetade tiden. Från­varon var dock högre under veckor då det pågick ett stort fotbolls­mäster­skap. En under­sök­ning av perioden 1993 till 2014 visar att det finns en så kallad över­risk för att vara från­varande när ett fotbolls-VM eller EM pågår jämfört med övriga veckor i juni och juli.

Läs hela statistiknyheten
Böcker och rapporter

Titel
Typ
Datum
Visa alla
Artiklar

Ungdomsarbetslösheten minskar

Arbetslösheten minskade – i synnerhet bland ungdomar – under andra kvartalet 2015. Det visar säsongrensade och utjämnade data ur Arbetskraftsundersökningarna (AKU). Samtidigt ökade andelen utanför arbetskraften något i åldersgruppen 15-74 år. 

Frånvaro högre under fotbolls-EM och VM

En studie SCB gjort för åren 1993 till 2014 visar att det finns en så kallad överrisk för att vara frånvarande när ett fotbolls-VM eller EM pågår jämfört med övriga veckor i juni och juli. 

Tidsbegränsad anställning – den vanligaste vägen till jobb

Mer än var fjärde arbetslös har ett arbete tre månader senare. I åtta fall av tio är det arbetet en tidsbegränsad anställning. En genomgång av flödena på arbetsmarknaden visar att de tidsbegränsade anställningarna spelar en central roll i vägen till arbete.

Sverige under EU-snittet för unga som varken arbetar eller studerar

År 2013 var det 7,5 procent av alla ungdomar i åldern 15–24 år som varken arbetade eller studerade. Motsvarande andel för EU var högre, 13,0 procent. Bland de lite äldre ungdomarna som lämnat gymnasiet, 20–24 år­ingarna, var det 10,4 procent i Sverige som varken arbetade eller ägnade sig åt någon form av studier.

Fler artiklar

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik  ingår.

Statistikens kvalitet

Statistikens framtagning

Hittade du inte vad du sökte?

Kundanpassad statistik

Skräddarsydd statistik

Utöver de publicerade tabellerna kan vi skräddarsy just de tabeller Du behöver löpande eller för enstaka tillfällen. Det kan gälla tabeller för vissa redovis­nings­grupper eller tabeller med andra indelningar än i de ordinarie tabellerna.

Om du har frågor angående arbets­krafts­under­sökningarna kan du gärna skriva till oss på aku@scb.se.

Statistikservice

08-506 948 01

Vardagar 
9.00–12.00, 13.00–16.30

Kontakta oss

aku@scb.se

Kortadress: http://www.scb.se/am0401