Arbetskraftsundersökningarna (AKU) - Statistiska centralbyrån

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) är en undersökning som beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15-74 år. AKU tar fram månatlig, kvartalsvis och årlig statistik med tonvikt på såväl antal som andel sysselsatta respektive arbetslösa. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten och står för det officiella arbetslöshetstalet.

Information om ändrade publiceringstidpunkter för AKU

Publiceringen av AKU september och AKU oktober 2014 kommer att flyttas med anledning av tidigare problem i datainsamlingen. Publiceringen av AKU september (inkl. tredje kvartalet 2014) var tidigare planerad till den 16 oktober och kommer att flyttas till den 23 oktober. AKU oktober var planerad till den 13 november och flyttas till den 17 november. Orsaken till de ändrade publiceringsdatumen är att vi vill tillförsäkra kvaliteten i de kommande undersökningarna.

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) augusti 2014

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 863 000 i augusti 2014, icke säsongrensat. Det är en ökning med 97 000 personer jämfört med augusti 2013. Antalet arbetslösa var 389 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,4 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 2,2 procent och uppgick i genomsnitt till 125,0 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en stor ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet på 7,9 procent.  Läs hela statistiknyheten

Nyckeltal för Sverige

Arbetskraften 5251  (1000-tals pers.)

augusti 2014
Förändring: 2,1 %

jämfört med motsvarande period föregående år
Arbetskraften (säsongrensat och utjämnat) 5196  (1000-tals pers.)

augusti 2014
Förändring: .. %

jämfört med motsvarande period föregående år
Arbetskraftstalet 72,8  (Procent)

augusti 2014
Förändring: 1,0 %-enheter

jämfört med motsvarande period föregående år
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) 72,1  (Procent)

augusti 2014
Förändring: .. %

jämfört med motsvarande period föregående år
Sysselsatta 4863  (1000-tals pers.)

augusti 2014
Förändring: 2,0 %

jämfört med motsvarande period föregående år
Sysselsatta (säsongrensat och utjämnat) 4785  (1000-tals pers.)

augusti 2014
Förändring: .. %

jämfört med motsvarande period föregående år
Sysselsatta av befolkningen 67,4  (Procent)

augusti 2014
Förändring: 0,8 %-enheter

jämfört med motsvarande period föregående år
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) 66,4  (Procent)

augusti 2014
Förändring: .. %

jämfört med motsvarande period föregående år
Arbetslösa 389  (1000-tals pers.)

augusti 2014
Förändring: 3,0 %

jämfört med motsvarande period föregående år
Arbetslösa (säsongrensat och utjämnat) 411  (1000-tals pers.)

augusti 2014
Förändring: .. %

jämfört med motsvarande period föregående år
Arbetslöshet 7,4  (Procent)

augusti 2014
Förändring: 0,1 %-enheter

jämfört med motsvarande period föregående år
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) 7,9  (Procent)

augusti 2014
Förändring: .. %

jämfört med motsvarande period föregående år

Artiklar

Fler artiklar


Kortadress: http://www.scb.se/am0401

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter