Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Nästa publicering: 2015-06-15

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) är en undersökning som beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15–74 år. AKU tar fram månatlig, kvartalsvis och årlig statistik med tonvikt på såväl antal som andel sysselsatta respektive arbetslösa. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten och står för det officiella arbetslöshetstalet.

Den 30 april publicerades Bakgrundsfakta 2015:1 Flow statistics – an early indicator of turning points on the labour market? Rapporten fokuserar på samband mellan sysselsättningsgrad och flöden till och från arbetslöshet. I rapporten analyseras data för perioden 1993–2012. Flöden på arbetsmarknaden kan utgöra en tidig indikation på vändningar på arbetsmarknaden i termer av andelen sysselsatta. Rapportförfattare är Andreas Poldahl och Jan Selén. 

Visa mer

Nyckeltal för Sverige

Arbetskraften

5 194

1 000-tals pers. april 2015

1,0 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetskraften (säsongrensat och utjämnat)

5 224

1 000-tals pers. april 2015

.. %

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetskraftstalet

71,7 %

april 2015

0,2

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat)

72,1 %

april 2015

..

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Sysselsatta

4 762

1 000-tals pers. april 2015

1,4 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Sysselsatta (säsongrensat och utjämnat)

4 819

1 000-tals pers. april 2015

.. %

jämfört med motsvarande period föregående år

Sysselsatta av befolkningen

65,7 %

april 2015

0,4

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat)

66,5 %

april 2015

..

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetslösa

432

1 000-tals pers. april 2015

-2,9 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetslösa (säsongrensat och utjämnat)

405

1 000-tals pers. april 2015

.. %

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetslöshet

8,3 %

april 2015

-0,4

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat)

7,8 %

april 2015

..

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Visa alla

Tabeller och diagram

Utvalda tabeller och diagram

Tvärsnittsdata - originalvärden (ej säsongsrensad)

Flödesdata - originalvärden

Säsongrensade data

Länkade data

Övriga tabeller och diagram

Visa alla

Ta fram tabeller i Statistikdatabasen

Visa alla

Läs mer

Statistiknyheter

Under 2014 var andelen sysselsatta i åldern 15-74 år som högst i Stockholms- och Hallands län. Under samma period var arbetslösheten högst i Skåne och Gävleborgs län. För åldersgruppen 25-64 år var de regionala skillnaderna betydligt mindre. Ungdomars deltagande på arbetsmarknaden och befolkningsstrukturen påverkar delvis de regionala skillnaderna. Flödesdata visar att chanserna till sysselsättning ökar om en person flyttar över länsgränsen. Det gäller särskilt för personer utanför arbetskraften.

Läs hela statistiknyheten

Böcker och rapporter

Titel
Typ
Datum
Visa alla

Artiklar

Sverige under EU-snittet för unga som varken arbetar eller studerar

År 2013 var det 7,5 procent av alla ungdomar i åldern 15–24 år som varken arbetade eller studerade. Motsvarande andel för EU var högre, 13,0 procent. Bland de lite äldre ungdomarna som lämnat gymnasiet, 20–24 år­ingarna, var det 10,4 procent i Sverige som varken arbetade eller ägnade sig åt någon form av studier.

Fler som aktivt söker jobb håller arbetslösheten uppe

Risken för arbetslöshet ökade i samband med finans­krisen 2008, men började redan 2010 återgå till hur det såg ut före krisen. Att arbets­lös­heten trots detta är kvar på högre nivåer än före krisen kan delvis för­klaras av ökat arbets­krafts­del­tagande i grupper med lägre syssel­sätt­nings­grad, främst ungdomar och utrikes födda.

Arbetslös – inte samma sak hos SCB och Arbetsförmedlingen

Under första kvartalet 2011 fanns det 395 700 arbetslösa i åldern 16 till 64 enligt SCB och 399 800 inskrivna arbetslösa enligt Arbets­förmedlingen. Nivån är snarlik och det är lätt att tro att det är samma personer som räknas. Men vid en närmare granskning visar det sig att det finns stora skillnader mellan statistikkällorna.

Åldersgrupp som jobbar mest minskar i Sverige

De sysselsatta blir fler, men ändå är den långsiktiga trenden att sysselsättningsgraden, alltså de sysselsattas del av befolkningen, minskar. En viktig förklaring är att den del av befolkningen som är "mitt i livet", och därmed jobbar i stor utsträckning, minskar.

Fler artiklar

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik  ingår.

Statistikens kvalitet

Statistikens framtagning

Hittade du inte vad du sökte?

Kundanpassad statistik

Skräddarsydd statistik

Utöver de publicerade tabellerna kan vi skräddarsy just de tabeller Du behöver löpande eller för enstaka tillfällen. Det kan gälla tabeller för vissa redovis­nings­grupper eller tabeller med andra indelningar än i de ordinarie tabellerna.

Om du har frågor angående arbets­krafts­under­sökningarna kan du gärna skriva till oss på aku@scb.se.

Statistikservice

08-506 948 01

Vardagar 
9.00–12.00, 13.00–16.00

Kontakta oss

aku@scb.se

Kortadress: http://www.scb.se/am0401