Arbetskraftsundersökningarna (AKU) - Statistiska centralbyrån

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) är en undersökning som beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15-74 år. AKU tar fram månatlig, kvartalsvis och årlig statistik med tonvikt på såväl antal som andel sysselsatta respektive arbetslösa. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten och står för det officiella arbetslöshetstalet.

Information om ändrade publiceringstidpunkter för AKU

Publiceringen av AKU september och AKU oktober 2014 kommer att flyttas med anledning av tidigare problem i datainsamlingen. Publiceringen av AKU september (inkl. tredje kvartalet 2014) var tidigare planerad till den 16 oktober och kommer att flyttas till den 23 oktober. AKU oktober var planerad till den 13 november och flyttas till den 17 november. Orsaken till de ändrade publiceringsdatumen är att vi vill tillförsäkra kvaliteten i de kommande undersökningarna.

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) september 2014

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 809 000 i september 2014, icke säsongrensat, en ökning med 101 000 personer jämfört med september 2013. Antalet arbetslösa var 371 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,2 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 1,5 procent och uppgick i genomsnitt till 163,6 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en stor ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet på 7,8 procent.  Läs hela statistiknyheten

Nyckeltal för Sverige

Arbetskraften 5180  (1000-tals pers.)

september 2014
Förändring: 1,8 %

jämfört med motsvarande period föregående år
Arbetskraften (säsongrensat och utjämnat) 5207  (1000-tals pers.)

september 2014
Förändring: .. %

jämfört med motsvarande period föregående år
Arbetskraftstalet 71,8  (Procent)

september 2014
Förändring: 0,8 %-enheter

jämfört med motsvarande period föregående år
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) 72.2  (Procent)

september 2014
Förändring: .. %

jämfört med motsvarande period föregående år
Sysselsatta 4809  (1000-tals pers.)

september 2014
Förändring: 2,1 %

jämfört med motsvarande period föregående år
Sysselsatta (säsongrensat och utjämnat) 4802  (1000-tals pers.)

september 2014
Förändring: .. %

jämfört med motsvarande period föregående år
Sysselsatta av befolkningen 66,6  (Procent)

september 2014
Förändring: 0,9 %-enheter

jämfört med motsvarande period föregående år
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) 66,5  (Procent)

september 2014
Förändring: .. %

jämfört med motsvarande period föregående år
Arbetslösa 371  (1000-tals pers.)

september 2014
Förändring: -2,7 %

jämfört med motsvarande period föregående år
Arbetslösa (säsongrensat och utjämnat) 406  (1000-tals pers.)

september 2014
Förändring: .. %

jämfört med motsvarande period föregående år
Arbetslöshet 7,2  (Procent)

september 2014
Förändring: -0,3 %-enheter

jämfört med motsvarande period föregående år
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) 7,8  (Procent)

september 2014
Förändring: .. %

jämfört med motsvarande period föregående år

Artiklar

Fler artiklar


Kortadress: http://www.scb.se/am0401

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter