Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) är en undersökning som beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15-74 år. AKU tar fram månatlig, kvartalsvis och årlig statistik med tonvikt på såväl antal som andel sysselsatta respektive arbetslösa. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten och står för det officiella arbetslöshetstalet.

Korrigering 2014-07-28

Tabellerna "Unga som varken arbetar eller studerar (NEET), kvartal" har korrigerats för perioden 1:a kvartalet 2007-1:a kvartalet 2014.

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) juni 2014

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 870 000 i juni 2014, icke säsongrensat. Det är en ökning med 54 000 personer jämfört med juni 2013. Antalet arbetslösa var 493 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 9,2 procent. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 144,6 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet på 8,0 procent.  Läs hela pressmeddelandet

Nyckeltal för Sverige

Arbetskraften 5362  (1000-tals pers.)

juni 2014
Förändring: 1,2 %

jämfört med motsvarande period föregående år
Arbetskraften (säsongrensat och utjämnat) 5171  (1000-tals pers.)

juni 2014
Förändring: .. %

jämfört med motsvarande period föregående år
Arbetskraftstalet 74,5  (Procent)

juni 2014
Förändring: 0,4 %-enheter

jämfört med motsvarande period föregående år
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) 71,8  (Procent)

juni 2014
Förändring: .. %

jämfört med motsvarande period föregående år
Sysselsatta 4870  (1000-tals pers.)

juni 2014
Förändring: 1,1 %

jämfört med motsvarande period föregående år
Sysselsatta (säsongrensat och utjämnat) 4759  (1000-tals pers.)

juni 2014
Förändring: .. %

jämfört med motsvarande period föregående år
Sysselsatta av befolkningen 67,6  (Procent)

juni 2014
Förändring: 0,3 %-enheter

jämfört med motsvarande period föregående år
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) 66,1  (Procent)

juni 2014
Förändring: .. %

jämfört med motsvarande period föregående år
Arbetslösa 493  (1000-tals pers.)

juni 2014
Förändring: 1,7 %

jämfört med motsvarande period föregående år
Arbetslösa (säsongrensat och utjämnat) 413  (1000-tals pers.)

juni 2014
Förändring: .. %

jämfört med motsvarande period föregående år
Arbetslöshet 9,2  (Procent)

juni 2014
Förändring: 0,1 %-enheter

jämfört med motsvarande period föregående år
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) 8,0  (Procent)

juni 2014
Förändring: .. %

jämfört med motsvarande period föregående år

Artiklar

Fler artiklar


Kortadress: http://www.scb.se/am0401

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter