Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) 1851-1917 - Statistiska centralbyrån

Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) 1851-1917

Bokverket Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) är det viktigaste och mest omfattande verket med svensk officiell statistik från mitten av 1800-talet till början av 1900-talet. BiSOS är indelat i många ämnen fördelat på 23 serier och ersattes 1911 av serien Sveriges officiella statistik.

Kortadress: http://www.scb.se/bisos

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter