Här får du information om hushållens disponibla inkomst och om inkomststrukturer. Inkomststruktur handlar om vilka delar ett hushålls inkomst består av, det vill säga hur stor andel av hushållets inkomst som kommer från till exempel löne- och företagarinkomst, kapital, pension eller sjuk- och aktivitetsersättning. Här får du också information om boendeutgifterna för hushåll i olika boendeformer.

Korrigering 2014-05-05

Statistikdatabasen, Tabeller & diagram

Korrigeringen avser boendetabeller för år 2012 och påverkar den disponibla inkomsten samt viktningen som görs.

Inkomstfördelningen 2012

Hushållens ekonomiska standard har ökat med 42 procent under 2000-talet. De förvärvsarbetandes ökning är betydligt högre än den för icke-förvärvsarbetande. Andelen med låg ekonomisk standard som ökat många år i rad sjönk 2012.   Läs hela pressmeddelandet

Artiklar


Kortadress: http://www.scb.se/HE0103

Kontakta oss

Statistikservice

08-506 948 01

Vardagar 
9.00–12.00, 13.00–16.30

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter