Här får du information om hushållens utgifter och hur de fördelas mellan olika varor och tjänster. Resultaten används bland annat som underlag i beräkningarna av nationalräkenskaperna (NR) och konsumentprisindex (KPI). Konsumentverket använder också resultaten i sina beräkningar av skäliga levnadskostnader.

Vi har genomfört undersökningen om hushållens utgifter sedan 1958. I undersökningen ingår 4 000 hushåll fördelade över Sverige.

Hushållens utgifter 2012

Den största utgiftsposten för hushållen i Sverige är utgifterna för boendet. Därefter kommer utgifter för fritid & kultur, transport och livsmedel.  Läs hela pressmeddelandet

Senast publicerat

Ingen publicering är planerad under resten av året.

Artiklar


Kortadress: http://www.scb.se/HE0201

Kontakta oss

Marcus Vingren
019-17 63 12
Daniel Kruse
019-17 65 94
utgiftsstat@scb.se

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter