Till innehåll på sidan

Prisindex i producent- och importled (PPI)

Nästa publicering: 2018-03-27

Prisindex i producent- och importled (PPI) visar den genomsnittliga prisutvecklingen i producent- och importledet, totalt och för olika marknader (HMPI, EXPI, IMPI, PPI, ITPI och TPI) och produktgrupper. Priset som mäts är det pris som svenska producenter erhåller när de säljer sin produkt, respektive det pris som köparen betalar då produkterna kommer in i Sverige.

Nyckeltal för Sverige

Producentprisindex

107,7

Index 2015=100

Referenstid: januari 2018

2,5 %

jämfört med samma period föregående år

Importprisindex

107,4

Index 2015=100

Referenstid: januari 2018

2,6 %

jämfört med samma period föregående år

Exportprisindex

107,1

Index 2015=100

Referenstid: januari 2018

1,9 %

jämfört med samma period föregående år

Hemmamarknadsprisindex

108,3

Index 2015=100

Referenstid: januari 2018

3,0 %

jämfört med samma period föregående år

Prisindex för inhemsk tillgång

107,9

Index 2015=100

Referenstid: januari 2018

2,9 %

jämfört med samma period föregående år

Tjänsteprisindex

117,3

Index 2005=100

Referenstid: kvartal 4 2017

1,2 %

jämfört med samma period föregående år

Statistiknyheter

Prisindex i producent- och importled, januari 2018

2018-02-28

Producentpriserna totalt steg med 0,8 procent mellan december 2017 och januari 2018. Under samma period steg priserna med 0,8 procent på hemma-, export- samt importmarknaderna.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Närliggande information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

priser@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/pr0301