Ger en årlig redovisning av verksamheten vid kommunbiblioteken, länsbiblioteken, fristående sjukhusbibliotek och vissa andra bibliotek. SCB producerade mellan 1995 och 2003 statistiken.

Korrigering 2013-01-09

Barnboksbeståndet har korrigerats avseende år 2010 och 2011.

För denna statistik ansvarar  Kungliga biblioteket (KB)

Senast publicerat

Ingen publicering är planerad under resten av året.


Kortadress: http://www.scb.se/ku0101

Kontakta oss

Kungliga biblioteket
Cecilia Ranemo
010-709 36 39

cecilia.ranemo@kb.se

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter