På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Tätorter; arealer, befolkning

Nästa publicering: 2016-10-25

Den senaste tätorts­­statistiken avser 2010-12-31. Ny statistik publiceras under hösten 2016 och kommer att ha referens­tidpunkt 2015-12-31. Syftet med tätorts­­statistiken är framförallt att ge underlag för att följa urbaniseringen. I Sverige används inte stad som administrativ enhet, men genom att avgränsa tätorter är det möjligt att beskriva befolknings­koncentrationer på ett finare sätt än vad den administrativa kommun­­indelningen ger möjlighet till.

Statistiken innehåller uppgifter om tätorternas landareal, folkmängd, bebyggelse­struktur och förvärvs­­arbetande dagbefolkning. Under­sökningen görs vart femte år.

Inom området Markanvändning arbetar SCB med kartor och geografisk analys baserat på information i statistik­­register som beskriver befolkning, företag och fastigheter. Statistiken kombineras med geografisk information från andra myndigheter, t.ex. Lant­mäteriet och Trafik­verket. Special­­bearbetningar kan göras i form av uppdrag, bland annat för att ge underlag till planering och utredningar inom området samhälls­­byggnad.

Korrigering 2015-01-19

Färdiga tabeller och diagram

Tabellerna "Befolkning i tätorter 1960-2010" och "Förvärvsarbetande (dagbefolkning) i och utanför tätort, per kommun" har korrigerats.

Visa mer

Tabeller och diagram

Visa alla

Ta fram tabeller i Statistikdatabasen

Visa alla

Läs mer

Statistiknyheter

Ungefär en tredjedel av landets förvärvsarbetande har sin arbetsplats i någon av de fem största tätorterna. Totalt sett finns 86 procent av Sveriges förvärvsarbetande i någon av landets nästan 2 000 tätorter. Av dem finns de flesta inom branschen Vård och omsorg, sociala tjänster.

Läs hela statistiknyheten
Artiklar

Det var en gång en tätort

Under de senaste 50 åren har över 500 samhällen i Sverige upphört att vara tätorter. Detta beror antingen på att befolkningen minskat till under 200 personer eller på att samhället har vuxit ihop med en större tätort.

Hög servicegrad i centralorter och turistorter med liten folkmängd

Tillgången till offentlig service som skolor och sjukhus eller till kommersiell service som butiker och restauranger varierar mellan olika tätorter i Sverige. Flest service­funktioner finns natur­ligtvis i stora tätorter där många bor. Men satt i relation till antalet invånare är det turist­orter och central­orter på lands­bygden med få invånare som har den högsta service­graden.

Världens städer växer allt snabbare

Urbaniseringen i världen fort­sätter i en allt snabb­are takt. Enligt FN:s prognos väntas stads­befolk­ningen växa med totalt 2,4 miljarder fram till år 2050. Och för att alla ska få plats kan städerna komma att breda ut sig på en yta som mot­svarar Indien.

Störst tillväxt utanför gamla stadskärnor

Nu förtätas stor­städ­ernas stads­kärnor i jakt på effek­tiv­are sam­hällen där allt fler ska få plats. Men den kraft­igaste befolk­nings­till­växten har i flera decennier skett precis utan­för städerna. Stads­sprid­ning har de senaste 30 åren varit en trend i sam­hälls­utveck­lingen.

Fler artiklar

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, Beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Hittade du inte vad du sökte?

Kundanpassad statistik

Skräddarsydd statistik

Digitala gränser för tätorter, småorter, fritidshusområden och arbetsplatsområden utanför tätort, säljs av SCB som MapInfo- eller shapefiler. För mer information och prislista - kontakta mark.vatten.gis@scb.se.

Kontakta oss

Karin Hedeklint, 08-506 945 14

Jerker Moström, 08-506 940 31

mark.vatten.gis@scb.se
Kortadress : http://www.scb.se/mi0810