På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Miljöräkenskaper

Nästa publicering: 2016-10-31

Miljöräkenskaper beskriver samband mellan miljö och ekonomi. Det utgår från branscher, hushåll och offentliga myndigheter. De områden som hittills ingår är utsläpp till luft och vatten, avfall, energianvändning, materialflöden, kemikalier, miljöskyddskostnader, miljöföretag, miljöskatter och miljösubventioner samt naturresurser.

Visa mer

Tabeller och diagram

Utvalda tabeller och diagram

Visa alla
Visa alla

Läs mer

Statistiknyheter

Bland de irriterande och hälsoskadliga kemikalierna är det glas-, porslins- och cementtillverkningsindustrin som med 2,4 miljoner ton år 2014 står för den största användningen i Sverige.

Läs hela statistiknyheten
Rapporter

Titel
Typ
Datum
Visa alla
Artiklar

Utsläppen från transporter en växande utmaning

De transportrelaterade utsläppen av växthusgaser ökar. Det är framför allt utsläpp från sjöfarten som ligger bakom ökningen. Medan andra sektorer, till exempel tillverkningsindustrin och el- gas- och värmeverk, successivt minskat sina utsläpp, är nivåerna från transportrelaterade utsläpp oförändrade sedan millennieskiftet. Det visar SCB:s Miljöräkenskaper som följer utvecklingen för utsläpp av växthusgaser inom olika branscher.

Miljöräkenskaper kan visa vägen till en grön ekonomi

I rapporten "Making the environment count" presenteras för första gången miljöräkenskaper för Norden i samlad form. Den visar att i de nordiska länderna växer BNP samtidigt som utsläppen av koldioxid minskar.

Svenska utsläpp på låg nivå

Utsläppen av växthusgaser i Europa är inte jämnt fördelade mellan länderna, även när hänsyn tas till befolkningens storlek.

Trafiken störst bland hushållens utsläpp av växthusgaser

Nästan 80 procent av hushållens utsläpp av växthusgaser kommer från vägtrafiken. Modern teknik och nya drivmedel får ett begränsat genomslag eftersom bilåkandet samtidigt ökar.

Fler artiklar

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, Beskrivning av statistiken (BaS)

Utsläpp till luft - Kvartal

Utsläpp till luft - År

Miljömotiverade subventioner

Materialflödesräkenskaper

Miljöskatter

Miljösektorns omfattning

Kemikalieindikatorer

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Kontakta oss

010-479 40 00

miljorakenskaper@scb.se

Kortadress : http://www.scb.se/mi1301