På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Miljöräkenskaper

Nästa publicering: 2016-06-13

Miljöräkenskaper är ett informationssystem som med hjälp av statistik beskriver samband mellan miljö och ekonomi. Det utgår liksom nationalräkenskaperna från branscher, hushåll och offentliga myndigheter. De områden som hittills ingår är utsläpp till luft och vatten, avfall, energianvändning, materialflöden, kemikalier, miljöskyddskostnader, miljöföretag, miljöskatter och miljö­subventioner samt naturresurser. Många av miljöräkenskapernas rapporter och Statistiska meddelanden har publicerats på webben.

Visa mer

Tabeller och diagram

Utvalda tabeller och diagram

Visa alla
Visa alla

Läs mer

Statistiknyheter

Totalt betalades nästan 93 miljarder kronor i miljöskatt i Sverige 2015. Det är en ökning med 6 miljarder eller 7 procent sedan 2014. Intäkten av miljöskatterna har aldrig tidigare varit på den nivån. Men miljöskatternas andel av de totala skatteintäkterna är trots det oförändrade. De miljömotiverade subventionerna uppgick år 2015 till strax under 7,4 miljarder kronor, vilket var en nedgång med knappt 6 procent jämfört med 2014.

Läs hela statistiknyheten
Böcker och rapporter

Titel
Typ
Datum
Visa alla
Artiklar

Svenska utsläpp på låg nivå

Utsläppen av växthusgaser i Europa är inte jämnt fördelade mellan länderna, även när hänsyn tas till befolkningens storlek.

Trafiken störst bland hushållens utsläpp av växthusgaser

Nästan 80 procent av hushållens utsläpp av växthusgaser kommer från vägtrafiken. Modern teknik och nya drivmedel får ett begränsat genomslag eftersom bilåkandet samtidigt ökar.

Utsläppen av koldioxid ligger stilla trots ökad tillväxt

Tidigare har kurvorna över koldioxidutsläpp i princip följt ut­veck­lingen av Bruttonationalprodukten (BNP). Men sedan början av 1990-talet har sambandet till viss del brutits i Sverige, och utsläppen ligger ganska stilla trots att ekonomin växer. Förklaringen är bland annat förbättrad uppvärmning, ökad tjänsteproduktion och mer miljövänliga bränslen.

Låga utsläpp från ensamstående föräldrar

Ökad konsumtion ger större utsläpp av koldioxid. Ensamstående med barn har relativt låga inkomster och måste därför lägga en större del av pengarna på sitt boende. Det blir då mindre kvar att lägga på sådant som ger höga utsläpp, exempelvis bilkörning.

Fler artiklar

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, Beskrivning av statistiken (BaS)

Utsläpp till luft - Kvartal

Utsläpp till luft - År

Miljömotiverade subventioner

Materialflödesräkenskaper

Miljöskatter

Miljösektorns omfattning

Kemikalieindikatorer

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Kontakta oss

08-506 940 00

miljorakenskaper@scb.se

Kortadress : http://www.scb.se/mi1301