Konsumentprisindex (KPI) är det mest använda måttet för prisutveckling och används bl.a. som inflationsmått och vid avtalsreglering. KPI avser att visa hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenterna faktiskt betalar.

Publiceringen av Nettoprisindex upphör från och med januari 2014, men siffrorna finns tillgängliga och lämnas ut på begäran. Från och med januari 2015 slutar Nettoprisindex att beräknas. Läs mer under Aktuellt.

Konsumentprisindex (KPI) för mars 2014

Inflationstakten var minus 0,6 procent i mars, vilket är en nedgång från februari då den var minus 0,2 procent. Från februari 2014 till mars 2014 var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade. Under motsvarande period förra året var månadsförändringen 0,4 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,0 procent i mars.  Läs hela pressmeddelandet

Nyckeltal för Sverige

Inflationstakt

mars 2014
Förändring: -0,6 %

jämfört med motsvarande period föregående år
Konsumentprisindex 312,68  (Index 1980=100)

mars 2014
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) 113,65  (Index 2005=100)

mars 2014
Förändring: -0,4 %

jämfört med motsvarande period föregående år
KPI-KS 300,76  (Index 1980=100)

mars 2014
Förändring: -0,7 %

jämfört med motsvarande period föregående år
KPIF 200,89  (Index 1987=100)

mars 2014
Förändring: 0,0 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Artiklar

Fler artiklar


Kortadress: http://www.scb.se/PR0101

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter