Konsumentprisindex (KPI) är det mest använda måttet för prisutveckling och används bl.a. som inflationsmått och vid avtalsreglering. KPI avser att visa hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenterna faktiskt betalar.

Publiceringen av Nettoprisindex upphör från och med januari 2014, men siffrorna finns tillgängliga och lämnas ut på begäran. Från och med januari 2015 slutar Nettoprisindex att beräknas. Läs mer under Aktuellt.

Korrigering 2014-08-12

Diagrammet i pressmeddelandet är korrigerat. Tidsserierna innehåller nu data till och med juli 2014.

Konsumentprisindex (KPI) för juli 2014, korrigerad 2014-08-12

Inflationstakten var 0,0 procent i juli, vilket är en nedgång sedan juni då den var 0,2 procent. Från juni till juli 2014 sjönk KPI med 0,3 procent. Under motsvarande period förra året sjönk KPI med 0,1 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,6 procent i juli.  Läs hela pressmeddelandet

Nyckeltal för Sverige

Inflationstakt

juli 2014
Förändring: 0,0 %

jämfört med motsvarande period föregående år
Konsumentprisindex 313,67  (Index 1980=100)

juli 2014
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) 114,15  (Index 2005=100)

juli 2014
Förändring: 0,4 %

jämfört med motsvarande period föregående år
KPI-KS 301,76  (Index 1980=100)

juli 2014
Förändring: 0,0 %

jämfört med motsvarande period föregående år
KPIF 201,92  (Index 1987=100)

juli 2014
Förändring: 0,6 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Artiklar

Fler artiklar


Kortadress: http://www.scb.se/PR0101

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter