Konsumentprisindex (KPI) - Statistiska centralbyrån

På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Konsumentprisindex (KPI)

Nästa publicering: 2015-04-14

Konsumentprisindex (KPI) är det mest använda måttet för prisutveckling och används bl.a. som inflationsmått och vid avtalsreglering. KPI avser att visa hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenterna faktiskt betalar.

NPI som index kommer att fasas ut och publiceringen på SCB:s webbplats har upphört från och med januari 2014. SCB har dock ett särskilt uppdrag att beräkna NPI till och med 31 december 2018 med tanke på de befintliga kontrakt där NPI används. Trafikverket kommer under denna period att redovisa NPI på sin webbplats enligt överenskommelse med SCB.

Visa mer

Nyckeltal för Sverige

Inflationstakt

februari 2015

0,1 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Konsumentprisindex

312,93

Index 1980=100 februari 2015

jämfört med motsvarande period föregående år

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP)

114,37

Index 2005=100 februari 2015

0,7 %

jämfört med motsvarande period föregående år

KPI-KS

300,35

Index 1980=100 februari 2015

-0,1 %

jämfört med motsvarande period föregående år

KPIF

202,48

Index 1987=100 februari 2015

0,9 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Visa alla

Tabeller och diagram

Utvalda tabeller och diagram

Konsumentprisindex (KPI)

Konsumentprisindex med konstanta skatter (KPI-KS)

Harmoniserat konsumentprisindex (HIKP)

Underliggande inflation (KPIX), (KPIF) och (KPIF-KS)

Nettoprisindex (NPI), uppdateras inte från och med januari 2014

Prisbasbelopp

Visa alla

Ta fram tabeller i Statistikdatabasen

Visa alla

Läs mer

Statistiknyheter

Inflationstakten 0,1 procent

Inflationstakten var 0,1 procent i februari, vilket är en uppgång sedan januari då den var -0,2 procent. Från januari 2015 till februari 2015 steg KPI med 0,7 procent. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,4 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,9 procent i februari.

Läs hela statistiknyheten

Böcker och rapporter

Titel
Typ
Datum
Visa alla

Artiklar

Dyrare lax och billigare godis på påskbordet

Maten är en viktig del av påskfirandet. Gravad lax, ägg och sill har sin självklara plats på påskbordet och där ska det naturligtvis också ligga ett påskägg med godis. Vi äter alltmer ägg och godis i Sverige, medan sillen ser ut att minska något i popularitet. Laxen har blivit dyrare medan påskgodiset inte har följt med prisutvecklingen för andra matvaror.

Följa priser när saker ändras

När man ska ge siffror på hur priserna ändras behöver man hantera kvalitets­förändringar. Tv-appa­rater, datorer, bilar och andra produkter kommer hela tiden i nya modeller. För att bilden ska bli menings­full gäller det att spegla ”rena” pris­föränd­ringar, som om produkt­ernas kvalitet inte föränd­rades.

Den svenska bolånemarknaden

Denna artikel ger en överblick över situationen på den svenska bolåne­marknaden. Hushållens skulder ökar allt mer och det är belåning till följd av bostads­köp som är den främsta orsaken. Bostads­priserna har stigit kraftigt under en lång period. Artikeln belyser hur den svenska utvecklingen ser ut i ett internationellt och historiskt perspektiv.

Fler artiklar

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik  ingår.

Statistikens kvalitet

Statistikens framtagning

Hittade du inte vad du sökte?

Kundanpassad statistik

Skräddarsydd statistik

Den officiella statistiken skall täcka samhällets basbehov av statistisk information. Men den officiella statistiken räcker inte alltid till i alla situationer. Vanligtvis kan vi lösa detta genom att utföra skräddarsydda uppdrag. Det rör sig om allt från specialbearbetningar av den befintliga statistiken till komplexa informationssystem. Uppdragen kan också bestå av helt nya undersökningar omfattande alla moment från datainsamling till färdiga rapporter.

Uppdragsverksamheten vid SCB bedrivs enligt samma grundläggande principer som gäller för den officiella statistiken, d.v.s. levererade uppdragsprodukter och tjänster ska hålla hög kvalitet och vara objektiva och tillförlitliga.

Syftet med uppdragsverksamheten är att öka tillgängligheten och användningen av de statistiska datalagren, genomföra konsultationer och utföra statistiska undersökningar grundade på vetenskapliga metoder.

När vi utför uppdrag tar vi endast betalt för det merarbete som det innebär att ta fram den efterfrågade informationen.

Mer information

Kontakta Chatrine Lundbeck på 08-506 941 23 eller priser@scb.se.

Statistikservice

08-506 948 01

Vardagar 
9.00–12.00, 13.00–16.30

Kontakta oss

information@scb.se

Kortadress: http://www.scb.se/pr0101