Konsumentprisindex (KPI) är det mest använda måttet för prisutveckling och används bl.a. som inflationsmått och vid avtalsreglering. KPI avser att visa hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenterna faktiskt betalar.

Publiceringen av Nettoprisindex upphör från och med januari 2014, men siffrorna finns tillgängliga och lämnas ut på begäran. Från och med januari 2015 slutar Nettoprisindex att beräknas. Läs mer under Aktuellt.

Konsumentprisindex (KPI) för juni 2014

Inflationstakten var 0,2 procent i juni, vilket är en uppgång sedan maj då den var minus 0,2 procent. Från maj 2014 till juni 2014 steg KPI med 0,2 procent. Under motsvarande period förra året sjönk KPI med 0,2 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,8 procent i juni. Prisbasbeloppet för år 2015 har beräknats till 44 500 kronor, vilket innebär en ökning med 100 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2014. För vidare information se separat pressmeddelande.  Läs hela pressmeddelandet

Nyckeltal för Sverige

Inflationstakt

juni 2014
Förändring: 0,2 %

jämfört med motsvarande period föregående år
Konsumentprisindex 314,70  (Index 1980=100)

juni 2014
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) 114,44  (Index 2005=100)

juni 2014
Förändring: 0,5 %

jämfört med motsvarande period föregående år
KPI-KS 302,80  (Index 1980=100)

juni 2014
Förändring: 0,2 %

jämfört med motsvarande period föregående år
KPIF 202,36  (Index 1987=100)

juni 2014
Förändring: 0,8 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Artiklar

Fler artiklar


Kortadress: http://www.scb.se/PR0101

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter