Till innehåll på sidan

Faktorprisindex för byggnader (FPI)

Nästa publicering: 2017-11-15

Indexet mäter kostnadsförändringar för produktionsfaktorer i bostadsbyggande. Inräknat är material av olika slag, som utrustning, löner, transporter med mera. Indexet tar inte hänsyn till marknadssituationen utan baseras på mätningar av en mängd varor och löner. Indextal beräknas för flerbostadshus, gruppbyggda småhus och jordbruksbyggnader, både totalt och för viktigare kostnadsslag.

Försening av faktorprisindex inkl. löneglidning

Tabeller i Statistikdatabasen avseende faktorprisindex inkl. löneglidning publicerades 2017-09-26.

Statistiknyheter

Faktorprisindex för byggnader, september 2017

2017-10-16

Faktorprisindex för flerbostadshus gick upp med 0,1 procent mellan augusti och september 2017. På årsbasis ökade faktorpriserna med 2,6 procent.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Byggindex oktober 2010 Tidskrift 2010-11-15
Byggindex september 2010 Tidskrift 2010-10-15
Byggindex augusti 2010 Tidskrift 2010-09-15
Byggindex juni/juli 2010 Tidskrift 2010-08-18
Byggindex maj 2010 Tidskrift 2010-06-15
Byggindex april 2010 Tidskrift 2010-05-18
Byggindex mars 2010 Tidskrift 2010-04-16
Byggindex februari 2010 Tidskrift 2010-03-15
Byggindex januari 2010 Tidskrift 2010-02-15
Byggindex december 2009 Tidskrift 2010-01-20
Byggindex november 2009 Tidskrift 2009-12-15
Byggindex oktober 2009 Tidskrift 2009-11-16
Byggindex september 2009 Tidskrift 2009-10-15
Byggindex augusti 2009 Tidskrift 2009-09-15
Byggindex juni/juli 2009 Tidskrift 2009-08-18
Byggindex maj 2009 Tidskrift 2009-06-15
Byggindex april 2009 Tidskrift 2009-05-15
Byggindex mars 2009 Tidskrift 2009-04-15
Byggindex februari 2009 Tidskrift 2009-03-16
Byggindex januari 2009 Tidskrift 2009-02-16
Byggindex december 2008 Tidskrift 2009-01-20
Byggindex november 2008 Tidskrift 2008-12-15
Byggindex oktober 2008 Tidskrift 2008-11-17
Byggindex september 2008 Tidskrift 2008-10-15
Byggindex augusti 2008 Tidskrift 2008-09-15
Byggindex juni/juli 2008 Tidskrift 2008-08-19
Byggindex maj 2008 Tidskrift 2008-06-16
Byggindex april 2008 Tidskrift 2008-05-15
Byggindex mars 2008 Tidskrift 2008-04-15
Byggindex februari 2008 Tidskrift 2008-03-17
Byggindex januari 2008 Tidskrift 2008-02-15
Byggindex december 2007 Tidskrift 2008-01-18
Byggindex november 2007 Tidskrift 2007-12-17
Byggindex oktober 2007 Tidskrift 2007-11-15
Byggindex september 2007 Tidskrift 2007-10-15
Byggindex augusti 2007 Tidskrift 2007-09-17
Byggindex juni-juli 2007 Tidskrift 2007-08-17
Byggindex maj 2007 Tidskrift 2007-06-15
Byggindex april 2007 Tidskrift 2007-05-15
Byggindex mars 2007 Tidskrift 2007-04-16
Byggindex februari 2007 Tidskrift 2007-03-15
Byggindex januari 2007 Tidskrift 2007-02-15
Byggindex december 2006 Tidskrift 2007-01-19

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

byggande.bebyggelse@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/pr0502