Integration - Statistiska centralbyrån

Aktuellt

Den 23 juni 2014 uppdaterades statistiken med uppgifter avseende 2012 relaterat till bland annat områdena inkomster och transfereringar.

Läs mer om uppdraget

STATIV

Enligt ett riksdagsbeslut upphörde Integrationsverkets verksamhet 1 juli 2007. Databasen STATIV, analysarbete samt publicering av statistik har överförts till SCB.

Läs mer om STATIV

Kontakta oss

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter