Lämna uppgifter - Statistiska centralbyrån

Lämna uppgifter

Av dina uppgifter gör vi statistik. Därför är du och alla andra uppgiftslämnare viktiga för oss. Tack vare er kan vi producera statistik av hög kvalitet som kommer till användning vid till exempel beslutsfattande, i debatter och i forskning.

Våra undersökningar

Vi delar in våra undersökningar i tre kategorier: företagsundersökningar, individ- och hushållsundersökningar samt undersökningar för offentlig sektor.

Dina uppgifter är skyddade

Uppgifter som lämnas till SCB är sekretesskyddade. Vid publicering kommer inga enskilda uppgiftslämnare att kunna identifieras.

Kortadress: http://www.scb.se/lamnauppgifter

Ditt svar gör skillnad

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00