Organisation

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen är ett rådgivande organ till GD som består av myndighets­ledningen (generaldirektören och biträdande generaldirektören) samt cheferna för var och en av avdelningarna.

Ledningsgruppen sammanträder varannan vecka och diskuterar övergripande frågor.

Medlemmarna i ledningsgruppen skall utifrån kunskap om det egna ansvarsområdet och med SCB:s bästa framför ögonen bistå GD i ledningen av myndigheten och föra ut myndighetsledningens intentioner i myndigheten.


Chefer och andra nyckelpersoner

För att möta SCB:s uppdrag som statistikproducent finns avdelningar för insamling av uppgifter och för statistikframställning samt avdelningar till stöd för statistikproduktionen avseende verksamhetsprocesser, utveckling, IT och kommunikation. Vidare finns avdelningar för ekonomi, personal samt en central stab som möter SCB:s uppgifter och krav som statlig förvaltningsmyndighet och arbetsgivare samt en avdelning för myndighetens tjänsteexport.

Titel

Namn

Generaldirektör Stefan Lundgren
Biträdande generaldirektör Anna Heinstedt (vikarie)
Platschef Örebro Eva Bolin
Stabschef,
avdelningschef GD-stab
Anna Heinstedt
Personaldirektör,
avdelningschef
personalavdelning
Torbjörn Lindström
Avdelningschef,
administrativ avdelning
Carola Månsson
Avdelningschef,
befolkning och välfärd
Inger Eklund
Avdelningschef,
nationalräkenskaper
Monica Nelson Edberg
Avdelningschef,
regioner och miljö
Marie Haldorson
Avdelningschef,
ekonomisk statistik
Folke Carlsson
Avdelningschef,
processavdelning
Eva Bolin
Avdelningschef,
utvecklingsavdelning
Lilli Japec
Avdelningschef,
kommunikationsavdelning
Lisa Thiel
Avdelningschef,
international consulting office
Pernilla Trägårdh
Avdelningschef, datainsamling
från individer och hushåll
Pär Westerberg
Avdelningschef, datainsamling
från företag och organisationer
Cecilia Hertzman
Avdelningschef, IT-avdelning Jörgen Modig
Säkerhetschef Anna Heinstedt (vikarie)
Informationssäkerhetschef Markku Ruonakangas
Informationschef Lisa Thiel
Webbansvarig Åsa Olsson
Intranätansvarig Anna Nilheimer
Pressansvarig Nizar Chakkour
Chefsjurist Eva Nilsson
Chefsekonom Monica Nelson Edberg
Internrevisionschef Magnus Johansson
Kvalitetschef Åke Pettersson
Marknadschef John Kling (vikarie)
Chef för arkivet Britt-Marie Larson
Huvudregistrator Ulla-Britt Engström
Ansvarig för
internationell rapportering
Bodil Mortensson

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter