Verksamhetsplaner och budgetunderlag

SCB:s verksamhetsplan utgår från dels de riktlinjer statsmakterna har angett i lagar, förordningar och andra beslut, dels de riktlinjer verket självt har beslutat om. Bland de förra är det främst SCB:s instruktion och reglerings­brevet för SCB som återspeglas i verksamhets­planen. Bland de senare är det främst SCB:s vision och strategiska plan som har påverkat planen.

Arbetsplan

SCB:s arbetsplan är en översiktlig beskrivning av den planerade anslags­finansierade verksamheten under året och planerade större förändringar.

Budgetunderlag

I budgetunderlaget redovisas de samlade framtida behoven av ny och förbättrad statistik.

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter