Regelverk och policyer - Statistiska centralbyrån

Regelverk och policyer

SCB styrs av instruktion och regleringsbrev

Instruktionen och regleringsbrevet är grundläggande för regeringens styrning av SCB:s verksamhet. Där anges bl.a. mål för verksamheten, vilka anslag SCB får utnyttja, särskilda prioriteringar för året och återrapporteringskrav.

SCB:s verksamhetsområde statistik är indelat i verksamhetsgrenarna statistikproduktion och samordning av den officiella statistiken.

Se även

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter