Utlandsuppdrag

På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Utlandsuppdrag

Statistics Sweden – som är SCB:s internationella namn – är inte bara en av världens äldsta statistik­byråer, den är också en av de modernaste. Vi är i front­linjen när det gäller teknologi, metoder, kvalitet och tillförlitlighet.

Tjänsteexport …

Syftet med SCB:s tjänsteexport är att bedriva konsult­verk­samhet genom kunskaps­över­föring inom vårt kompetens­område på den inter­nationella marknaden utanför EU. Våra konsult­tjänster är efter­frågade av inter­nationella organ, nationella statistik­byråer och fack­ministerier som vill stärka sin kapacitet när det gäller att planera, producera och sprida statistik.

Våra mottagare/samarbets­parter återfinns främst i utvecklings‑ och transitions­länder i Afrika, Asien, Balkan, Öst­europa och i Latin­amerika.

Finansiärer är till största delen det svenska bistånds­organet Sida (Styrelsen för inter­nationellt utveck­lings­sam­arbete), men även EU, inter­nationella organisa­tioner och enskilda länder före­kommer som köpare av våra tjänster.

Under 2014 har 11 personer varit långtids­konsulter i SCB‑projekt utomlands. 268 korttids­uppdrag av varierande omfattning, från några dagar upp till 3‑4 veckor, har genomförts. 21 studie­besök från projekt­länderna togs emot inom olika delar av SCB eller annan statistik­ansvarig myndighet.

Tjänsteexporten administreras av ICO, International Consulting Office. ICO‑kansliet i Stockholm har 10 anställda.

… genom institutionssamarbete

Med institutionssamarbete avses ett långvarigt samarbete mellan två syster­organisa­tioner i olika länder. Genom samarbetet byggs en nära relation mellan byråerna och mellan enskilda tjänste­män i de båda länderna. Mottagar­organisa­tionen kan förlita sig på att det finns experter inom alla statistik­områden att tillgå. Viktigt i institutions­samarbete är att kunskaps­över­föringen prioriteras, så att mottagar­organisa­tionen på sikt själv kan driva verksam­heten vidare utan stöd.

Några viktiga element i vår samarbetsmodell är:

  • en eller flera långtidskonsulter på plats i mottagar­landet
  • korttidskonsulter som under några dagar upp till några veckor, på plats i mottagar­landet, bidrar med sina specialist­kunskaper inom ett specifikt område
  • en projektkoordinator på hemmaplan som svarar för samord­ningen mellan mottagaren, projektet och SCB
  • studiebesök från mottagarlandet till Sverige eller till annat land.

Kortadress: http://www.scb.se/ico

Kontakta oss