SCB:s Vetenskapliga råd - Statistiska centralbyrån

SCB:s Vetenskapliga råd

Vetenskapliga rådet bistår SCB i frågor om metoder och kvalitet i statistiken. Rådet kan även bistå andra myndigheter med ansvar för officiell statistik i sådana frågor. Ledamöterna i rådet förenar djupa insikter i sina respektive vetenskaper med erfarenheter av och ett stort intresse för officiell statistikproduktion. Rådet är således en unik resurstillgång.

Rådets uppgift är bland annat att:

 • ge synpunkter, råd och vägledning beträffande de metoder som SCB utvecklar eller använder,
 • på begäran eller på eget initiativ genomföra kritiska granskningar och avge yttranden om statistikprodukter, statistikgrenar och statistikförsörjningsprogram,
 • tillföra verksledningen vetenskaplig kompetens genom att informera om och förmedla kontakter med svensk och internationell forskning.

Rådet är knutet till SCB i enlighet med verkets instruktion (Förordning 2007:762 med instruktion för Statistiska centralbyrån).

Nästa möte i vetenskapliga rådet äger rum 14-15 oktober 2014.

Läs rådets mötessammandrag

Ledamöter

 • Stefan Lundgren, SCB, generaldirektör, ordförande
 • Suad Elezović, SCB, sekreterare
 • Tiina Orusild, SCB, sekreterare
 • Lilli Japec, SCB, avdelningschef Utvecklingsavdelningen
 • Prof Jan Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Prof Sune Karlsson, Örebro universitet
 • Prof Frauke Kreuter, University of Maryland
 • Prof Edith de Leeuw, Universiteit Utrecht
 • Prof Xavier de Luna, Umeå universitet
 • Prof Lars Lyberg, Stockholms universitet
 • Prof Daniel Thorburn, Stockholms universitet
 • Prof Thomas Laitila, SCB, adjungerad ledamot

Kontakta oss

Suad Elezović
(sekreterare)
08-506 946 57
suad.elezovic@scb.se

Tiina Orusild
(sekreterare)
08-506 942 03
tiina.orusild@scb.se

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter