SCB:s Vetenskapliga råd

På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

SCB:s Vetenskapliga råd

Vetenskapliga rådet bistår SCB i frågor om metoder och kvalitet i statistiken. Rådet kan även bistå andra myndigheter med ansvar för officiell statistik i sådana frågor. Ledamöterna i rådet förenar djupa insikter i sina respektive vetenskaper med erfarenheter av och ett stort intresse för officiell statistikproduktion. Rådet är således en unik resurstillgång.

Rådets uppgift är bland annat att:

 • ge synpunkter, råd och vägledning beträffande de metoder som SCB utvecklar eller använder,
 • på begäran eller på eget initiativ genomföra kritiska granskningar och avge yttranden om statistikprodukter, statistikgrenar och statistikförsörjningsprogram,
 • tillföra myndighetsledningen vetenskaplig kompetens genom att informera om och förmedla kontakter med svensk och internationell forskning.

Rådet är knutet till SCB i enlighet med myndighetens instruktion (Förordning 2007:762 med instruktion för Statistiska centralbyrån).

Nästa möte i vetenskapliga rådet äger rum 14-15 april 2016.

Läs rådets mötessammandrag

Ledamöter

 • Stefan Lundgren, SCB, generaldirektör, ordförande
 • Suad Elezović, SCB, sekreterare
 • Tiina Orusild, SCB, sekreterare
 • Lilli Japec, SCB, avdelningschef Utvecklingsavdelningen
 • Prof Jan Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Prof Sune Karlsson, Örebro universitet
 • Prof Frauke Kreuter, University of Maryland
 • Prof Edith de Leeuw, Universiteit Utrecht
 • Prof Xavier de Luna, Umeå universitet
 • Prof Lars Lyberg, Stockholms universitet
 • Prof Daniel Thorburn, Stockholms universitet
 • Prof Thomas Laitila, SCB, adjungerad ledamot
 • Prof Julia Lane, American Institute for Research
 • Prof Natalie Shlomo, University of Manchester
 • Prof Geert Loosveldt, University of Leuven

Kontakta oss

Suad Elezović
(sekreterare)
08-506 946 57
suad.elezovic@scb.se

Tiina Orusild
(sekreterare)
08-506 942 03
tiina.orusild@scb.se