Myndighetsregistret - Statistiska centralbyrån

Myndighetsregistret

Det allmänna myndighetsregistret är ett register över statliga myndigheter.
Registret innehåller uppgifter om dels domstolar, dels affärsverk och
övriga förvaltningsmyndigheter. Registret innehåller bl.a. uppgifter som organisationsnummer, namn och kontaktinformation.

Kortadress: http://www.scb.se/myndighetsregistret

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter