Medborgarundersökningen - Statistiska centralbyrån

Medborgarundersökningen

I medborgarundersökningen får medborgarna tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Medborgarna betygsätter följande tre områden:

  • Nöjd-Medborgar-Index
    Medborgarnas betyg på kommunens verksamhet.
  • Nöjd-Region-Index
    Medborgarnas betyg på regionen/kommunen som en plats att bo och leva i.
  • Nöjd-Inflytande-Index
    Medborgarnas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut.

Undersökningen genomförs två gånger per år, vår respektive höst och görs samtidigt och med samma fråge­blankett för alla del­tagande kommuner. Sam­ord­ningen gör att vi kan erbjuda din kommun ett förmån­ligt pris.

Som standard dras ett urval på 600 personer i åldrarna 18–84 år i mindre kommuner och 1200 personer i större kommuner. Varje kommun får en egen analys­rapport med jäm­förelse­tal från andra kommuner.

Tilläggsfrågor i samarbete med Håll Sverige rent

I samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent erbjuder SCB Sveriges kommuner att mäta invånarnas attityd till ned­skräp­ning i kommunen. Frågorna handlar om kommun­invån­arnas attityder till ned­skräp­ning och hur ned­skräp­ningen upplevs vara i kommunen. Frågorna har tagits fram i samarbete mellan SCB och Håll Sverige Rent och är ett komplement till de frågor kring ren­håll­ningen i kommunen som redan ställs i medborgar­under­sök­ningen. Frågorna bifogas standard­enkäten och finns även till­gäng­liga på webben.

Jämför kommunernas resultat

För deltagande kommuner ger medborgarundersökningen intressanta jämförelsetal om medborgarnas bedömning av hur kommunen sköter verksamheten och vilket inflytande de anser sig ha på de kommunala besluten. För att underlätta jämförelser och benchmarking för deltagande kommuner är resultaten från medborgarundersökningarna tillgängliga nedan.

Kortadress: http://www.scb.se/medborgarundersokningen

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter