Arbetsmiljö- eller medarbetarundersökning?

På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Arbetsmiljö- eller medarbetarundersökning?

I en arbetsmiljöundersökning kartläggs den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för att få en bild av nuläget och hitta områden där det kan finnas en risk för ohälsa och/eller olycksfall. SCB:s medarbetarundersökning mäter det upplevda arbetsklimatet för att peka på områden som genom ett förbättringsarbete ger nöjdare medarbetare.

SCB gör både arbetsmiljö- och medarbetarundersökningar. Båda typerna av undersökningar vänder sig till personal och behandlar bland annat frågor om arbetstillfredsställelse, informationsspridning, kompetensutveckling, arbetsledning, arbetsorganisation, stress och fysisk arbetsmiljö. I arbetsmiljöundersökningen ligger tonvikten på kartläggning av arbetsmiljön. En medarbetarundersökning lägger fokus på hur medarbetarna upplever sin arbetssituation.

Medarbetarundersökning – mäter det upplevda arbetsklimatet

SCB:s medarbetarundersökning hjälper er att utvärdera verksamheten på ett effektivt sätt. Vår analysmetod med Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) visar vilka områden som bör prioriteras i ett förbättringsarbete för att ni ska få nöjdare medarbetare. Exempel på ämnen i frågorna är delaktighet, information, samarbete, ledarskap, mobbning/trakasserier, jämställdhet och friskvård. Medarbetarundersökningar:

  • Mäter medarbetarnas värdering av sina arbetsförhållanden
  • Analyseras i modell med Nöjd-Medarbertar-Index
  • Ger förslag till områden att prioritera i ett förbättringsarbete
  • Jämförelsetal från olika branscher kan tillhandahållas

Arbetsmiljöundersökning – en kartläggning av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön

I en arbetsmiljöundersökning inriktas frågorna på kartläggning och beskrivning av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Frågor om arbetsbelastning, arbetsorsakad ohälsa och ledarskap, liksom om kränkande särbehandling (såsom mobbning och trakasserier) ingår ofta i undersökningen. En arbetsmiljöundersökning ger en mångfasetterad bild av arbetsmiljön och utgör en bra grund för åtgärder. Arbetsmiljöundersökningar:

  • Kartlägger och beskriver fysiska och psykosociala förhållanden i arbetsmiljön
  • Ger underlag för att förbättra arbetsmiljön
  • Kan ge resultat som går att jämföra med den officiella arbetsmiljöstatistiken