Konjunkturen - Statistiska centralbyrån

Konjunkturen

Kvartals- och månads­visa indikatorer som belyser konjunk­tur­läget i Sverige samt analys­erande och kommen­terande webb­publika­tioner m.m.

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter