Kyrkliga indelningar - Statistiska centralbyrån

Kyrkliga indelningar

Svenska kyrkans indelningar i stift, kontrakt, pastorat m.m.
Mer om församlingar finns på särskild sida.

Sedan Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 har antalet församlingar reducerats med drygt 1 100. SCB kan dock tillhandahålla även den församlingsindelning som gällde fram till 2000-01-01, för att bl.a. möjliggöra redovisning av tidsserier. 

Indelning 2015

Indelning 2014

Indelning 2013

Abonnera på indelningsändringar

Kostnadsfri e-postavisering när nya indelningar publiceras.

Kontakta oss

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter