Befolkning 1851–1910 (BiSOS A) - Statistiska centralbyrån

Befolkning 1851–1910 (BiSOS A)

Titel: Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolk­nings­statistik

Serien omfattar folk­mängd, äkten­skap, barna­föd­erskor, födda barn, av­lidna samt utflytt­ningar från riket, in­flyttade till riket och befolk­ningens årliga föränd­ringar sedan Tabell­verkets början 1749 och fram till 1910.

Här finns även statistik över döds­orsaker.

Befolkning 18111850 finns i Föregångare till BiSOS A

Senare statistik om döds­orsaker finns i Dödsorsaker 1911

Senast uppdaterad 2013-12-10 | Kortadress: http://www.scb.se/bisosabefolkning1851-1910

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter