Hälso- och sjukvården 1861–1910 (BiSOS K)

På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Hälso- och sjukvården 1861–1910 (BiSOS K)

Titel: Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso‑ och sjuk­vården

I. Hälso- och sjuk­vården

Den underdåniga berättelsen inne­håller särskilda redo­görelser för:

 1. Civila sjukvården
 2. Besiktningar av bevärings‑man­skapet
 3. Arméns och flottans sjukvård
 4. Barnmorske­väsendet
 5. Skyddskoppymp­ningen
 6. Medico-legalaförrätt­ningar
 7. Apoteksväsendet
 8. Veterinärväsendet
 9. Understöd för vetenskapliga utrikes resor
 10. Sundhetskollegiums ämbets­verk­samhet och en jäm­förande över­sikt av sjuk­vårds­personalen och anstalterna i riket
 11. Bihang: Dödsorsakerna i rikets städer enligt intyg av läkare

II. Sinnessjukvården

Den underdåniga berättelsen inne­håller sär­skilda redo­gör­elser för sjuk­vården vid hospi­talen (sinnes­sjuk­vården), religions­under­vis­ningen och själa­vården, bygg­naderna, utred­ningen (beklädnad, inventarier m.m.), utspis­ningen samt de sjukes syssel­sätt­ning, var­till slut­ligen kommer upp­gift å inkomster och utgifter eller den s.k. hospitals­fondens ställning.

Hälso- och sjukvården 1851–1860 finns i Föregångare till BiSOS K

Senare statistik utgavs i flera olika serier inom Sveriges officiella statistik, se Hälso‑ och sjuk­vård 1911–1996

Senast uppdaterad 2013-12-10