Kommunernas fattigvård och finanser 1874–1917 (BiSOS U) - Statistiska centralbyrån

Kommunernas fattigvård och finanser 1874–1917 (BiSOS U)

Titel: Bidrag till Sveriges officiella statistik. U, Kommunernas fattig­vård och finanser

BiSOS  U Kommunernas fattig­vård och finanser. De årliga berätt­elsen redo­visar varje år kommunernas fattig­vård samt kommun­vis, lands­tings­vis och läns­vis en full­ständig kommunal finans­statistik för hela riket.

Senast uppdaterad 2013-12-10 | Kortadress: http://www.scb.se/bisosukommunernasfattigvard1874-1917

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter