Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92 - Statistiska centralbyrån

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002,
SNI 92

SNI 2007

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard, NACE Rev.2. SNI är primärt en aktivitetsindelning. Produktionsenheter, som företag och arbetsställen klassificeras efter den aktivitet som bedrivs. Ett företag, arbetsställe kan ha flera aktiviteter (SNI-koder). De nya SNI 2007 koderna infördes i SCB:s Företagsdatabas vid årsskiftet 2007/2008 och används vid all näringsgrenskodning i databasen från 2008 (av Skattemyndigheten från 071210).

SNI 2002

Söksystem för branschindelning SNI 2002

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard, NACE Rev.1.1. SNI är primärt en aktivitetsindelning. Produktionsenheter, som företag och arbetsställen klassificeras efter den aktivitet som bedrivs. Ett företag, arbetsställe kan ha flera aktiviteter (SNI-koder). De nya SNI 2002 koderna infördes i SCB:s Företagsdatabas vid årsskiftet 2002/2003 och används vid all näringsgrenskodning i databasen från 2003 (av Skattemyndigheten från 021216).

Här finns nedladdningsbara pdf-filer för SNI 2002 och nycklar mellan SNI 92 och SNI 2002. Dessa kan läsas direkt på skärmen eller skrivas ut i samma layout som visas på skärmen.

SNI92

Svensk Näringsgrensindelning SNI92 bygger på EU:s näringsgrensstandard, NACE Rev.1. Det är den näringsgrensindelning som har använts i SCB:s Företagsdatabas till och med 2002.

Nedan finns två nedladdningsbara pdf-filer för SNI92. Den ena är sorterad i alfabetisk ordning på aktiviteter och den andra är sorterad i kodordning. I den senare finns rubriker, aktivitetstext och kommentarer om vad koden omfattar respektive inte omfattar.

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter