Källa:Företag – tidning för uppgiftslämnare - Statistiska centralbyrån

Källa:Företag – tidning för uppgiftslämnare

PublikationsomslagTidningen innehåller information till företag om hur SCB arbetar med uppgiftslämnarfrågorna. Den ger även tips om hur företagen kan utnyttja den statistik som tas fram.

Källa:Företag utkommer med ett nummer per år.

Kortadress: http://www.scb.se/kallaforetag

Kontakta oss

Monica Holmberg
019-17 61 67
fornamn.efternamn@scb.se

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter