Universitets- och högskoleregistret – studerande och examina i högskolans grundutbildning på grundnivå och avancerad nivå

På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Universitets- och högskoleregistret – studerande och examina i högskolans grundutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Fakta om registret

Universitets- och högskoleregistret består av flera delregister med ackumulerade data. Registret är en totalundersökning med terminsvisa insamlingar från universitetens/högskolornas studieadministrativa system.

Uppgifter om studenter (registrerade och nybörjare) finns tillgängliga från läsåret 1977/1978.

Uppgifter om examina finns från och med läsåret 1962/1963.

Uppgifter om avklarade poäng finns från läsåret 1993/1994 för de högskolor som använder studiedokumentationssystemet Ladok, vilketsom är det dominerande dokumentationssystemet.

Handelshögskolan i Stockholm använder ej Ladok, men uppgifter om avklarade högskolepoäng har samlats in sedan 2011.

Variabler

 • För samtliga populationer:
  kön, ålder, universitet/högskola, år och termin.
 • För nybörjare:
  studieinriktning, hemort, utbildningsbakgrund.
 • Registrerade studerande:
  ämnesgrupp, program som leder till yrkesexamen, nivå, kurstakt, ev. distansutbildning, kursort och avklarade poäng/högskolepoäng
 • Examinerade:
  typ av examen, huvudämne/inriktning och poängomfattning.

Samtliga utbildningar/examina klassificeras även enligt Svensk utbildningsnomenklatur, SUN 2000.

Hur kan du använda registret?

Registret används för att ge en allsidig statistisk belysning av högskolan, som underlag för planering, uppföljning och utvärdering av utbildningen, som urvalsram för specialundersökningar och underlag för internationell rapportering samt för uppdatering av registret ”Befolkningens utbildning”.

Efter sambearbetningar med andra register redovisas bl.a. uppgifter om social bakgrund, studiemedelsutnyttjande, utländsk bakgrund, boendeort efter examen och studietakt (genomströmning).

På uppdragsbasis kan SCB göra specialstudier, genom t.ex. sambearbetning med annan statistik eller skapande av tidsserier. Efter prövning finns möjlighet att för forskning få tillgång till data i avidentifierad form för egna bearbetningar. Registret kan också utgöra urvalsram för enkätundersökningar.

Uppgifter från registret publiceras på Universitetskanslerämbetets och SCB:s webb-platser, i Universitetskanslerämbetets årsrapport och Statistiska meddelanden, serierna UF 19 och 20.

Kontakta oss

Andreas Frodell
019-17 63 39
fornamn.efternamn@scb.se

Ulla Pettersson
019-17 68 79
fornamn.efternamn@scb.se

Mattias Wikström
019-17 61 04
fornamn.efternamn@scb.se

Harald Theorin
019-17 69 37
fornamn.efternamn@scb.se