Så använder du SCB:s data för forskning

På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Så använder du SCB:s data för forskning

Skicka en förfrågan

För att kunna använda SCB:s data för forskning eller studier måste du först skicka in en skriftlig förfrågan.

Förfrågan kan du skriva i ett mejl eller vanligt brev - ingen särskild blankett behövs. Det här måste ingå i förfrågan:

  • Beskriv population, variabler och vilken tidsperiod du vill använda.
  • Bifoga en projektbeskrivning och eventuell ansökan till och utlåtande från etikprövningsnämnd. 

Skicka förfrågan direkt till din kontaktperson på SCB. Om du inte har någon kontaktperson är du välkommen att kontakta Statistikservice så får du hjälp.

Din förfrågan sekretessprövas

Varje förfrågan om mikrodata sekretessprövas av myndigheten som ansvarar för statistiken. Om datat kan lämnas ut får du en offert med information om leveransvillkor, kvalitet och pris. 

Hur lång tid det tar från förfrågan till leverans av data varierar. Bland annat beror tidsåtgången på förfrågans omfattning och komplexitet, hur mycket dialog som måste föras med dig som beställare, hur lång tid sekretessprövningen tar och hur arbetsbelastningen ser ut hos SCB.

Priser

På SCB beräknas pris utifrån självkostnadsprincipen.

Tack vare finansiering från Vetenskapsrådet (VR) tillkommer inget för användningen av MONA-systemet, dvs. våra kostnader för datorutrustning, programvaror, lagring och säkerhet. Även fri support från MONA-supporten till dig som forskare finansieras av VR.

Tillgång till data via verktyget Mona - Microdata-ON-line-Access

MONA är SCB:s verktyg för leverans av mikrodata till forskare. Data som görs tillgängligt via MONA kommer både från SCB och andra myndigheter.

Kortadress: http://www.scb.se/forfragan

Statistikservice

08-506 948 01

Vardagar 
9.00–12.00, 13.00–16.30