Regionalt analysverktyg (rAps) - Statistiska centralbyrån

Regionalt analysverktyg (rAps)

rAps-systemet består av en internetdatabas med regional fördelad statistik inom områdena arbetsmarknad, befolkning, näringsliv och regional ekonomi samt ett prognosverktyg.

Prognosverktyget är uppbyggd kring fem delmodeller som sammanlänkar befolkning, arbetsmarknad den regionala ekonomin bostadsmarknad och en eftermodell. Med SCB:s demografiantagande och långtidsutredningens antagande om produktivitetsutvecklingen per branschnivå ger rAps-systemet möjligheten att göra scenariokörningar fram till 2030 i sin nuvarande form. Systemet ägs av Tillväxtanalys, medan SCB ansvarar för drift, helpdesk och utbildning.

Kontakta oss

Tillväxtanalys
Marcus Jernström
010-447 44 62
marcus.jernstrom
@tillvaxtanalys.se

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter