Våra tjänster - Statistiska centralbyrån

Våra tjänster

För att kunna tillgodose dina behov och önskemål använder vi oss av:

SCB:s Företagsregister

Registret ger dig information om alla former av aktiv företags­verksamhet i Sverige. Vi kan skräddarsy ett material om just din målgrupp utifrån flera olika kriterier. I SCB:s Företags­register samman­ställs uppgifter från Skatte­verket, Bolags­verket, Svensk Adress­ändring AB med flera. Vi är ursprungs­källan till många andra företags­register.

SCB:s export‑ och importregister

Baserat på uppgifter från undersökningen Utrikeshandel med varor kan vi ur SCB:s Företagsregister ta ut information om företag som bedrivit handel med andra länder. De redovisas i grupperade landområden. Dessutom finns information om export- och importvärden som redovisas i storleksklasser.

Skolenhetsregistret

Ur skolenhetsregistret kan vi ta fram adresser till bland annat grund‑ och gymnasie­skolor, särskolor, Komvux och SFI. Vi kan styra sökningen efter kriterier som till exempel skolform och huvudman.

Webbtjänst - Näringslivet Regionalt, NÄRA

Näringslivet Regionalt är ett webbaserat verktyg för dig som enkelt och snabbt behöver tillgång till ett komplett och ständigt uppdaterat register över närings­livet i en utvald region.

Under menyvalet "Info om tjänsten" kan du läsa mer under "Tjänstens innehåll". Där kan du även se hur du blir testkund kostnads­fritt.

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter