Aktuell statistik ur Företagsregistret - Statistiska centralbyrån

På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Aktuell statistik ur Företagsregistret

Statistik över antal anställda från SCB:s Företagsregister ingår ej i den officiella statistiken. För uppgifter från officiella statistiken över antal anställda och sysselsatta för riket och län hänvisas till Kortperiodiska sysselsättningsstatistiken (KS) och på kommunnivå till Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS).

Nu finns tabeller för november 2013 tillgängliga och redovisas nedan. Hör gärna av dig till oss om du har önskemål om någon speciell tabell som du inte hittar här.

Storleksklass efter antal anställda

- Antal arbetsställen och företag  november 2013 fördelat på storleksklass

Klass Antal
anställda
Antal
arbets-
ställen
Antal
företag
01
0
829 290 828 785
02
1-4
236 548 213 402
03
5-9
61 823 42 842
04
10-19
38 875 22 286
05
20-49
25 277 12 890
06
50-99
8 806 3 860
07
100-199
3 611 1 800
08
200-499
1 440 983
09
500-999
327 399
10
1 000-1 499
85 165
11
1 500-1 999
32 81
12
2 000-2 999
38 93
13
3 000-3 999
12 43
14
4 000-4 999
7 33
15
5 000-9 999
10 68
16
10 000-
1 25
Totalt
 
1 206 182 1 127 832

Källa: SCB:s Företagsregister, SCB

Storleksklass efter omsättning

- Antal företag  november 2013 fördelat på omsättningsklass (omsättningen avser 2012)

Klass Omsättning, tkr Företag
00
<1
101 099
01
1‑499
422 173
02
500‑999
94 376
03
1 000‑4 999
150 699
04
5 000‑9 999
34 748
05
10 000‑19 999
22 227
06
20 000‑49 999
16 444
07
50 000‑99 999
6 498
08
100 000‑499 999
5 989
09
500 000‑999 999
858
10
1 000 000‑4 999 999
766
11
5 000 000‑9 999 999
101
12
9 999 999
69
Totalt
 
856 047

Källa: SCB:s Företagsregister, SCB

Export-/importföretag

- Antal export-/importföretag 2013 (avser handeln 2012) fördelat på storleksklass

Antal
anställda
Antal
export-
företag
Antal
import-
företag
0
8 676
25 615
14
11 032
29 949
59
5 742
12 057
1019
4 567
7 841
2049
3 785
5 769
5099
1 529
2 218
100199
837
1 155
200499
511
691
500999
231
308
1 0001 499
76
125
1 5001 999 36
61
2 000‑2 999
34
78
3 0003 999 17
38
4 0004 900
19
31
5 0009 999
41
64
10 000
20
25
Totalt
37 153
86 025

Källa: SCB:s Företagsregister, SCB

Juridisk form

- Antal företag per juridisk form november 2013

Kod Juridisk form Antal
företag
10
Fysiska personer
606 701
21
Enkla bolag
7 571
22
Partrederier
28
23
Värdepappersfonder
2
31

Handelsbolag, kommanditbolag

59 034
41
Bankaktiebolag
43
42
Försäkringsaktiebolag
114
43
Europabolag
1
49
Övriga aktiebolag
374 022
51
Ekonomiska föreningar
7 885
53
Bostadsrättsföreningar
17 524
54
Kooperativ hyresrättsförening
31
55
Europakooperativ
1
61
Ideella föreningar
29 128
62
Samfälligheter
9 995
63
Registrerade trossamfund
1 016
71
Familjestiftelser
161
72
Övriga stiftelser och fonder
4 320
81
Statliga enheter
227
82
Kommuner
290
83
Kommunalförbund
182
84
Landsting
20
87
Off. korporationer o anstalter
42
88
Hypoteksföreningar
1
89
Regionala statliga myndigheter
6
91
Oskiftade dödsbon
1 260
92
Ömsesidiga försäkringsbolag
101
93
Sparbanker
51
94
Understödsföreningar
56
95
Arbetslöshetskassor
29
96
Utländska juridiska personer
7 782
98
Övr sv jur pers, enl särsk lag
176
99
Juridisk form ej utredd
32
 
Totalt
1 127 832

Källa: SCB:s Företagsregister, SCB

Ägarkategori

- Antal företag  november 2013 fördelat på ägarkategori

  Ägarkategori
Antal
anställda
Statligt Kommunalt Landsting Privata svenska,
ej koncern
Privat svenskt,
koncern
Utlandsägda Totalt
0
431 718 38 772 056 41 516 14 026 828 785
14
104 280 18 188 416 20 678 3 906 213 402
59
78 154 12 31 088 10 053 1 457 42 842
1019
76 179 11 12 364 8 371 1 285 22 286
2049
89 317 25 4 702 6 337 1 497 12 967
5099
66 174 19 840 1 946 815 3 860
100199
59 103 7 241 876 514 1 800
200499
70 60 12 80 419 342 983
500999
39 83 1 16 115 145 399
1 0001 499
18 64 1 3 36 43 165
1 5001 999
6 29 1 2 25 18 81
2 0002 999
12 42 1 2 14 22 93
3 0003 999
5 21 2   7 8 43
4 0004 999
7 15 1   5 5 33
5 000‑9 999
8 25 13   13 9 68
10 000-
8 7 6   1 3 25
Totalt
1 076 2 271 168 1 009 810 90 412 24 095 1 127 832

Källa: SCB:s Företagsregister, SCB

Bransch (SNI2007)

Senast uppdaterad 2014-08-15