STATIV – en longitudinell databas för integrationsstudier - Statistiska centralbyrån

STATIV – en longitudinell databas för integrationsstudier

Fakta om registret

STATIV är en longitudinell individdatabas som ursprungligen skapats på uppdrag av Integrationsverket. Innehållet utformades för att passa Integrationsverkets syften utifrån verkets uppgift. Vid nedläggningen av Integrationsverket 30 juni 2007 fördes STATIV över till SCB. STATIV innehåller samtliga personer folkbokförda i Sverige den 31/12 respektive år.

Databasen färdigställs cirka 15 månader efter respektive årsskifte.

Datakällor

I databasen ingår uppgifter från olika register hos SCB, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Exempel på variabler

  • Immigration: inreseår, grund för bosättning, datum för uppehållstillstånd, mottagningsår i kommunen
  • Demografi: födelseland, medborgarskap och boendeform
  • Utbildning: betyg i grundskola, gymnasium och SFI, högsta utbildningsnivå och inriktning
  • Sysselsättning: Förvärvsarbete, näringsgren, yrke
  • Arbetssökande, i arbetsmarknadsåtgärd
  • Inkomster från arbete, studier, sociala försäkringar
  • Geografiska indelningar: Kommun för bostad och arbetsställe och SAMS för bostad, grundskola och gymnasium.

Hur kan Du använda STATIV?

Uppgifterna i STATIV kan användas till en mängd skiftande ändamål avseende integration, segregation, jämställdhet och migration. Eftersom databasen innehåller hela befolkningen kan uppgifterna brytas ned på en mycket fin regional nivå. Databasen lämpar sig för statistiska bearbetningar vad gäller t.ex. uppföljning av det kommunala mottagningssystemet.

Dokumentation av statistiken

Kortadress: http://www.scb.se/stativ

Kontakta oss

Databeställningar

Kerstin Båsjö
019-17 61 23
befolkning.forskning@scb.se

Innehålls- och registerfrågor

Stina Åsling Rönning
019-17 62 07
stina.ronning@scb.se

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter