SCB-Indikatorer - Statistiska centralbyrån

SCB-Indikatorer

SCB-Indikatorer är en månads­tid­skrift där den ekonomiska
kort­tids­statistiken presenteras och kommenteras.

Omslag till SCB-Indikatorer, oktober 2014

SCB‑Indikatorer ska ge en samlad bild av det svenska kon­junk­tur­läget varje månad. Förutom att beskriva kon­junk­tur­läget i Sverige ger publika­tionen också inblickar i den inter­nationella kon­junk­tur­bilden. Dess­utom finns i varje nummer en särskild artikel ”I fokus” som tar upp kon­junk­tur­läget i vissa branscher, metod­frågor, ny statistik m.m.

Enheten för samordning av det eko­nom­isk‑stat­ist­iska systemet vid avdel­ningen för national­räken­skaper ansvarar för publika­tionen. Tid­skriften planeras att komma ut vid varje månads­skifte, med ett uppe­håll i juli.

Publikationen i fulltext

Vill du ha SCB-Indikatorer via e-post?

Mejla oss så skickar vi kommande nummer till dig via e-post. Ange gärna det före­tag/organisa­tion/myndig­het där du arbetar.

Kortadress: http://www.scb.se/aa0101

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter