Användarråd

På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Användarråd

SCB har för närvarande nio användarråd. För samtliga användarråd gäller att de har inrättats genom beslut av general­direktören vid SCB, som också har beslutat om användar­rådens ordförande och övriga ledamöter. Användar­råden har externa ordföranden och består därutöver av cirka tio ledamöter.

Syftet med användarråden, som funnits i denna form sedan 2001, är att skapa ett system med organiserade användar­kontakter för att löpande ge SCB kunskap om nya och förändrade statistik­behov och för att få förankring för förändringar i statistiken hos viktiga användare. Användar­råden bildar ett slags nätverk för information, varigenom SCB får spridning och respons på idéer och planer. De har en aktiv roll i prioriterings- och uppföljnings­frågor samt en rådgivande funktion till SCB. Genom SCB:s försorg får användarrådets ledamöter för kännedom tillgång till över­gripande information, såsom årsredo­visning, verksamhets­plan, budget­underlag m.m.

Användarråden har varje år 2-4 möten vardera. Diskussionerna dokumenteras och årligen lämnas en verksamhets­rapport. Verksamhets­rapporterna utgör underlag för bl.a. redovisning av användar­rådens verksamhet i SCB:s års­redovisning.

SCB:s generaldirektör har beslutat om instruktioner för användarråden rörande funktion, förordnanden och dokumentation. Dessa instruktioner framgår av respektive användarråds webbsida.

SCB:s användarråd

Kortadress: http://www.scb.se/anvandarrad