Användarråd

SCB har för närvarande nio användarråd. För samtliga användarråd gäller att de har inrättats genom beslut av generaldirektören, som också har beslutat om användarrådens ordförande och övriga ledamöter. Användarråden har externa ordföranden och består därutöver av cirka tio ledamöter.

Syftet med användarråden är att skapa ett system med organiserade användarkontakter för att löpande ge SCB kunskap om nya och förändrade statistikbehov och för att få förankring för förändringar i statistiken hos viktiga användare. Användarråden bildar ett slags nätverk för information, varigenom SCB får spridning och respons på idéer och planer. De har en aktiv roll i prioriterings- och uppföljningsfrågor samt en rådgivande funktion till SCB. Genom SCB:s försorg får användarrådets ledamöter för kännedom tillgång till övergripande information, såsom årsredovisning, verksamhetsplan, budgetunderlag m.m.

Användarråden har varje år 2-4 möten vardera. Diskussionerna dokumenteras och årligen lämnas en verksamhetsrapport. Verksamhetsrapporterna utgör underlag för bl.a. redovisning av användarrådens verksamhet i SCB:s årsredovisning.

SCB:s användarråd

Kortadress: http://www.scb.se/anvandarrad

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter