Nämnden för konsumentprisindex

På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Nämnden för konsumentprisindex

Nämnden för konsumentprisindex är knuten till KPI sedan 1954. Den är inrättad av regeringen och instruktionen (2007:762) för SCB reglerar idag dess uppgifter och sammansättning. Nämnden består av en ordförande och åtta andra ledamöter.

Ordförande och de andra ledamöterna förordnas av SCB, en efter förslag av Sveriges riksbank, en efter förslag av Konjunkturinstitutet och en efter förslag av Försäkringskassan och Socialstyrelsen. Av de övriga ledamöterna ska tre besitta sådan vetenskaplig skicklighet, att de sammantaget har kompetens inom ämnesområdena nationalekonomi och statistik. Förordnandet sker var tredje år för som längst tre år i taget.

Nämnden ska handlägga frågor om beräkningar av konsumentprisindex och därvid avgöra frågor av principiell natur rörande tillämpningen av de grunder som gäller för indexberäkningarna samt främja en utveckling av metoderna för beräkningarna av KPI.

Nämnden har vanligen två till fyra sammanträden per år. Diskussionen vid sammanträdena ska dokumenteras av sekreteraren. Snabbprotokollet fastställs dagarna efter genomfört möte, skickas till ordföranden för påsyn och läggs upp på webbplatsen. I snabbprotokollet listas sammanträdets olika punkter och beslut eller utfall. Det fullständiga protokollet inkluderar diskussionen som fördes under respektive punkt. När det är färdigt skickas det till ordföranden och ledamöterna för påsyn. Efter nästkommande sammanträde då nämnden godkänt protokollet skriver ordföranden och sekreteraren under för att därefter arkivera det.

Nämnden får vid behov bjuda in experter.

Nedanstående ledamöter och ersättare är förordnade i Nämnden för konsumentprisindex t.o.m. den 31 december 2015.

Ledamöter Ersättare

Folke Carlsson,
ordförande, SCB

 

Mårten Löf,
Sveriges Riksbank

Jesper Johansson,
Sveriges Riksbank

Marcus Mossfeldt,
Konjunkturinstitutet (KI)

Joakim Skalin,
Konjunkturinstitutet (KI)

Isabelle Wedin,
Försäkringskassan

Tommy Lowén,
Pensionsmyndigheten

David Edgerton, Professor,
Nationalekonomiska inst.,
Lunds universitet

Dick Durevall, Professor,
Inst. för nationalekonomi med statistik,
Handelshögskolan, 
Göteborgs universitet

Hans Wijkander, Professor,
Nationalekonomiska inst.,
Stockhoms universitet

Ann-Charlotte Ståhlberg, Professor,
Institutet för social forskning (SOFI),
Stockholms universitet

Sune Karlsson, Professor,
Handelshögskolan,
Örebro universitet

Sofia Lundberg, Universitetslektor,
Handelshögskolan,
Umeå universitet

Jörgen Dalén, Fil. dr,
Statistikkonsult

Randi Johannessen,
Statistisk sentralbyrå,
Norge (SSB)

Vakant 

Vakant

Kontakta oss

Maria Walldov, sekreterare
08-506 948 27
maria.walldov@scb.se

Hannah Morin Abrami
08-506 941 81
hannah.morinabrami@scb.se