EU-statistik - Statistiska centralbyrån

EU-statistik

Statistiken på Eurostats webbplats är gratis. Eurostat är EU:s statistikkontor. Om du inte hittar det du söker kan du kontakta Eurostats support (välj det språk du föredrar).

Efterfrågade tabeller

De mest efterfrågade tabellerna från Eurostats databas.

Statistik efter ämne

Eurostat delar in statistiken i nio ämnesområden. 

Varje undergrupp länkas till resp. ingångssida där länkar finns till:

  • färdiga tabeller, diagram och kartor (main tables)
  • databaserna (database), här kan du själv ladda ner data i olika format.

Allmänt och regionalt

Ekonomi och finansväsen

Befolkning och sociala förhållanden

Industri, handel och tjänster

Jordbruk och fiske

Internationell handel

Transport

Miljö och energi

Forskning och utveckling

Metadata

Databaser med information och beskrivningar av statistiken, klassifikationer och nomenklaturer:

Mikrodata

Information om möjligheten att få tillgång till mikrodata för forskningsändamål.

Service för journalister

Journalister har en egen ingång på Eurostats webbplats.

Kortadress: http://www.scb.se/eurostat

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter