Aktuellt om boendeprofiler

Två nya produkter

Områdesfakta flyttningar

Många bostadsföretag vill ha information om vilka som flyttar till olika områden och vilka som lämnar områdena. Genom att sammanställa uppgifter om flyttarnas ålder, inkomster, sysselsättning och utbildning på områdesnivå får företaget fakta om det finns särskilda flyttmönster. Har inflyttarna till företaget en annan struktur än utflyttarna?

Områdesfakta Flyttningar levereras som en excelfil innehållande sju fasta tabeller som presenteras områdesvis med möjlighet till snygga utskrifter. Tillsammans med områdesfakta levereras även en flyttningsmatris som visar hur flyttningarna går mellan företagets områden och till övriga kommunen.

Boendeprofil – Områdesfakta Tidsserier

Många bostadsföretag uppdaterar sin Boendeprofil årligen och gör egna sammanställningar som visar förändringar över tiden. SCB kan nu erbjuda Områdesfakta – Tidsserier där vi i tabeller och diagram visar utvecklingen under en femårsperiod för företagets områden.

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter