INKOPAK - Statistiska centralbyrån

INKOPAK

INKOPAK redovisar olika typer av inkomster, avdrag, pensioner och andra transfereringar efter ålder, kön, familjetyp, antalet barn och antalet förvärvsarbetande i familjer.

Leveranstider

Tabellerna  levereras i februari.

Mer om paketet

OSDB

Val av variabler/värden från fördefinierade tabeller - kräver statistik sekretess

(Befolkning och Familjer avser 31/12 resp.år)

  • INK1 Sammanräknad förvärvsinkomst för befolkningen 16- år efter kommun, delområde, kön, ålder sammanräknad förvärvsinkomst i klasser och enhet
  • INK2 Arbetsinkomst för befolkningen 16- år efter kommun, delområde, kön, ålder, arbetsinkomst i klasser och enhet
  • INK3 Sammanräknad förvärvsinkomst för familjer 20- år efter kommun, delområde, kön, ålder, familjetyp, antal barn, familjens sammanräknade förvärvsinkomst i klasser och enhet
  • INK4b Disponibel inkomst för familjer 20- år efter kommun, delområde, kön, ålder, familjetyp, antal barn, familjens disponibla inkomst i klasser och enhet
  • INK5 Försörjningsstöd för familjer 20- år efter kommun, delområde, kön, ålder, familjetyp, antal barn, familjens försörjningsstöd i klasser och enhet.
  • INK6A Personer 60 år och däröver med ålderspension efter kommun, delområde, kön, ålder och enhet
  • INK6B Ålderspension uppdelat på olika pensionstyper för befolkningen 60 år och däröver efter kommun, delområde, kön, ålder och enhet.

Standardtabeller i excel - tabellerna I NETTO.STR, I SA.ERS,
I EKON.B, I PEN.STR, I STR.IND och I STR.FAM kräver statistiksekretess

Standardtabeller i pdf och excel

Kortadress: http://www.scb.se/inkopak

Kontakta oss

Petter Lundberg
019-17 60 15 
fornamn.efternamn@scb.se

Hans Heggemann
019-17 68 10
fornamn.efternamn@scb.se

Elisabeth Blom
019-17 63 88
fornamn.efternamn@scb.se

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter