Statistik anpassad för dig - Statistiska centralbyrån

Statistik anpassad för dig

Det finns möjlighet att mot betalning beställa specialkörningar av lönestatistiken. Det kan handla om lönestatistik som inte redovisas i den officiella lönestatistiken, som till exempel lön för olika yrkesgrupper i olika näringsgrenar (gäller endast privat sektor) eller lön för olika yrkesgrupper med en viss utbildningsnivå i en viss region.

Forskare och utredare kan efter noggrann prövning få tillgång till grunddata (primärmaterial) för egen bearbetning. Ingen enskild person kan urskiljas i SCB:s statistik, vare det sig handlar om tabeller eller utlämnande av grunddata för forskning. Organisationsnummer och personnnummer lämnas aldrig ut på grund av sekretesskäl.

Variabelinnehållet skiljer sig beroende på sektor och årgång, men följande uppgifter finns i huvudsak i de olika löneregistren:

  • Lön (olika lönebegrepp beroende på sektor)
  • Kön
  • Län
  • Kommun
  • Näringsgren (privat sektor)
  • Yrkesgrupp
  • Tjänstgöringsomfattning i procen
  • Utbildning (nivå och inriktning).

Det finns också möjlighet att samköra lönestatistiken med andra register på SCB och därmed utnyttja ännu mer information.

Exempel på index framtagna på uppdrag

Kontakta oss

Sofia Löfgren
fornamn.efternamn@scb.se
019-17 65 86

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter