Abonnera på EU-statistik

SCB erbjuder ett paket med efterfrågade tabeller med statistik från SCB och Eurostat, EU:s statistikkontor.

Paketet innehåller 12 tabeller med svensk statistik och 9 med EU-statistik. Den svenska statistiken är indelad efter branscher eller andra relevanta indelningar medan EU-statististiken är mer övergripande. Du får alla rubriker och tabellhuvuden både på svenska och engelska.

Du kan även göra egna tillägg av svenska och internationella index mot offert.

Tabellerna uppdateras en gång per månad, dock ej i juli, och levereras i slutet av månaden per e-post i Excel-format.

Priset är 9 500 kronor plus moms.

Exempel på leverans

Beställning

Du kan enkelt abonnera på uppgifterna. Avtalsvillkoren finner du nedan. Genom att beställa via formuläret accepterar du dessa.

Avtalsvillkor

Abonnemanget avser 11 månadsvisa leveranser som påbörjas närmaste ordinarie leveranstillfälle efter att beställning inkommer.

Abonnemanget förnyas automatiskt om det inte sägs upp senast tre månader före sista leverans i pågående abonnemangsperiod.

Fakturering sker årsvis i förskott. SCB förbehåller sig rätten att justera priset i samband med varje årsskifte. Pris för pågående abonnemang förändras inte. Prisjustering sker vid förlängning av abonnemang. SCB aviserar prisförändringar per e-post så snart de fastställts. Betalning skall erläggas inom 30 dagar från fakturadatum. Därefter debiteras dröjsmålsränta enligt lag.

SCB reserverar sig för förändringar i tillgång till statistikkällor som kan påverka innehållet i tjänsten. SCB:s Statistikservice ansvarar inte för fel i material som utnyttjats för tjänsten. Om det finns felaktigheter i levererat material skall SCB äga rätt att avhjälpa felet om detta sker inom skälig tid efter reklamation. Är inte felet avhjälpt inom denna tid är uppdragsgivaren berättigad till prisavdrag motsvarande felet. SCB ansvarar inte i något fall för skada till följd av statistikens användning.

Vidareförsäljning av uppgifterna är inte tillåten. Med undantag av Eurostatstatistiken, som enbart får kopieras och spridas inom egen organisation, myndighet eller kommun, får uppgifterna eljest fritt kopieras, mångfaldigas och spridas av beställaren.

Statistikservice

08-506 948 01

Vardagar 
9.00–12.00, 13.00–16.30

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter