Lots- och fyrinrättningen samt livräddningsanstalterna å rikets kuster 1873–1910 (BiSOS T) - Statistiska centralbyrån

Lots- och fyrinrättningen samt livräddningsanstalterna å rikets kuster 1873–1910 (BiSOS T)

Titel: Bidrag till Sveriges officiella statistik. T, Lots‑ och fyr­inrätt­ningen samt lif­rädd­nings­anstalt­erna å rikets kuster

BiSOS T innehåller text och statistiska uppgifter om:

  • Personalen och förändringar
  • Lotsinrättningen och sjöfarten
  • Strandnings‑ eller andra sjö­olyckor
  • Fyrinrättningar, sjömärken, fartyg och båtar m.m.
  • Livräddningsanstalterna å rikets kuster
  • Styrelsen och medelförvaltningen
  • Hamnar och bryggor.

De äldsta uppgifterna, från 1300‑talet, finns i Berättelsen för år 1873.

Senast uppdaterad 2013-12-10 | Kortadress: http://www.scb.se/bisostlots-ochfyrinrattningensamtlivraddningsanstalterna1873-1910

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter