Avlönings- och pensionsstatistik 1881–1915 (BiSOS X)

På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Avlönings- och pensionsstatistik 1881–1915 (BiSOS X)

Titel: Bidrag till Sveriges officiella statistik. X, Av­lönings‑ och pensions­statistik

1881

Statsrådet, Högsta domstolen och de centrala ämbets­verken samt för Riks­dagen och dess ämbetsverk

1883

Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet med tillhörande stater och kårer

1886

Landförsvars­departe­mentet och Sjö­försvars­departe­mentet med till­hörande stater och kårer

1887 (mars)

Civildeparte­mentet med till­hörande stater och kårer

1887 (juli)

Civildeparte­mentet med till­hörande stater och kårer Finans­departe­mentet med till­hörande stater och kårer

1889

Ecklesiastikdeparte­mentet med till­hörande stater och kårer (Dom­kapitlen, Präster­skapet samt Kyrko­förvalt­ningen och kyrko­betjäningen)

1891

Ecklesiastikdeparte­mentet med till­hörande stater och kårer (Under­vis­nings­anstalter, Akademier samt Vittra och Lärda Sam­fund, Medicinal­staten, Allmänna Väl­gören­hets­inrätt­ningar och Fromma Stiftelser samt Pensions­anstalter)

1899

Landstingen och av Landstingen under­stödda anstalter samt vissa därmed jämförliga inrättningar

1912

Häradens eller med häraden mer eller mindre samman­fallande distrikts förvalt­nings­organ samt inne­havare av kommunala och municipala tjänste­befatt­ningar i samt­liga lands­kommuner och municipal­samhällen (inklusive köpingar, som ej bildar egen kommun)

1915

Innehavare av kommunala tjänste­befatt­ningar i städerna samt inne­havare av kommunala tjänste­befatt­ningar i köpingar, som bildar egna kommuner

Senast uppdaterad 2013-12-10 | Kortadress: http://www.scb.se/bisosxavlonings-ochpensionsstatistik1881-1915