Underlag och historik

Sverige ska som medlemsland i EU genomföra en folk‑ och bostads­räk­ning för 2011.

Enligt regerings­beslut ska den vara helt register­baserad. För att göra detta möjligt har ett lägen­hets­register byggts upp och folk­bok­föring på lägen­het har införts. Detta medför också att det blir möjligt att producera total­räknad statistik om hus­håll, boende och bostäder på både nationell och regional nivå. Sådan statistik kan främst användas till sam­hälls­planering och forskning.

Regeringens beslut att nästa folk‑ och bostads­räkning ska ske register­baserat

Lagen om lägenhetsregister

Förordning om lägenhetsregister

Lantmäteriets föreskrifter

EU:s förordningar

Underlag från FN

Registerbaserad statistik

Kontakta oss

Designelement

© 2008 SCB | SCB, Box 24 300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | scb@scb.se