Valstatistik 1909-1999 - Statistiska centralbyrån

Valstatistik 1909-1999

Här samlas digitaliserade publikationer som innehåller Valstatistik. Dessa ingår i Sveriges officiella statistik.

Nyare statistik hittas på webbplatsen under ämnesområde Demokrati.

Digitaliserade serier

Tidigare valstatistik

Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik (BiSOS R), vilken omfattar: Kommunala rösträtten 1871, 1892, 1904 och 1910; Valrätt till Riksdagens andra kammare 1885 och 1900; Riksdagsmannavalen 1872–1906-1908.

Senare valstatistik

Sedan 2002 publiceras Valstatistiken i SCB:s publiceringskalender under ämnesområdet Demokrati.

 

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter