Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser 1856–1905 (BiSOS H) - Statistiska centralbyrån

Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser 1856–1905 (BiSOS H)

Titel: Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshafvandes femårs­berättelser

Överståthållaren i Stockholms stad och Befallnings­havanden (Lands­hövdinge­ämbetet) i Rikets 24 län avgav till Kungl. Maj:t underdåniga femårs­berättelser. Statistiska centralbyrån samlade in och utgav berättelserna och ett samman­drag för hela Riket av samtliga femårs­berättelsernas huvudsakliga innehåll. Berättelserna består av två avdelningar.

Första avdelning består av följande rubriker:

Länets indelning och naturbeskaffenhet i allmänhet

  1. Innevånare
  2. Näringar
  3. Kommunikationsanstalter och varubyten
  4. Kameralförhållanden
  5. Politi.

Andra avdelning är en tabellbilaga.

Ingående femårsberättelser i länsnummerordning:

Sammandrag länsvis

Stockholms stad

Stockholms län

Uppsala län

Södermanlands län

Östergötlands län

Jönköpings län

Kronobergs län

Kalmar län

Gotlands län

Blekinge län

Kristianstads län

Malmöhus län

Hallands län

Göteborgs och Bohus län

Älvsborgs län

Skaraborgs län

Värmlands län

Örebro län

Västmanlands län

Kopparbergs län

Gävleborgs län

Västernorrlands län

Jämtlands län

Västerbottens län

Norrbottens län

Femårsberättelser 1811/15–1851/55 finns i Föregångare till BiSOS H

Senast uppdaterad 2013-12-10

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter