Så ser webbplatsen ut - Statistiska centralbyrån

Så ser webbplatsen ut

Statistiska centralbyråns, SCB:s, webbplats
har fem stora ingångar:
Hitta statistik, Tjänster, Nyheter & press,
Lämna uppgifter och Om SCB.

Hitta statistik

Här hittar du allt om statistik;
statistikundersökningar, Statistikdatabasen,
historisk statistik, statistik för vissa områden
och mycket mer.
Här kan du också söka efter information
på webbplatsen och i Statistikdatabasen.

Tjänster

Den här ingången är till för den som till exempel vill
beställa en egen undersökning.
Här finns också hjälp att på olika sätt arbeta
vidare med statistiken.
Bibliotek, hjälp till forskare och stöd för lärare
hittar du också här.

Nyheter & press

Här finns information för journalister.
Det finns nyheter från SCB,
en kalender som talar om när ny statistik
ska visas första gången
och telefonnummer till de personer som arbetar
med nyheter på SCB.

Lämna uppgifter

Det här är en ingång för dem som är med i en undersökning
och ska svara på frågor eller för den som vill veta
mer om SCB:s undersökningar.

Om SCB

Här finns information om myndigheten
och om Sveriges officiella statistik.

 

Senast uppdaterad 2013-11-18

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter