Så kan du använda vår statistik - Statistiska centralbyrån

Så kan du använda vår statistik

När alla uppgifter samlats in
blir de sorterade och bearbetade
innan alla får titta på dem.
Alla namn tas bort så det går inte att se
vem som svarat vad.
Det finns olika sätt att visa statistiken på.
Man kan visa vad man kommit fram till
med ord i en text
eller med siffror i tabeller.

Så här kan en tabell se ut:
Bild tabell

Man kan också visa vad man kommit fram till
i ett diagram.
Det finns olika typer av diagram.
Några av de vanligaste diagrammen är stapeldiagram,
linjediagram och cirkeldiagram.

Så här kan ett stapeldiagram se ut:

Bild stabeldiagram

Så här kan ett cirkeldiagram se ut:


Bild cirkeldiagram

 

Så här kan ett linjediagram se ut:

Bild linjediagram

Man kan också visa resultatet i en karta.

Statistik berättar inte alltid hela sanningen

Statistik visar inte allt 
och kan inte berätta om hela verkligheten.
När vi tittar på statistik måste vi komma ihåg
att den är ett förenklat sätt att beskriva verkligheten.

Man kan ljuga med hjälp av statistik.
Därför är det viktigt att veta
varför statistiken togs fram, vad syftet var.
Lika viktigt är det att kunna känna igen
slarviga och dåligt gjorda undersökningar.
Extra viktigt är det att vara kritisk
när statistik blir använd i reklam.
Då kan det vara bra att fundera över
vem som berättar
och vad de vill att du ska tro.

På Statistiska centralbyrån, SCB,
berättar vi alltid
hur vi har gjort våra undersökningar.

Senast uppdaterad 2011-02-02

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter