Education - PC-Axis

Education

We offer training courses (in Swedish) two times per year at the PC-Axis headquarters in Stockholm. International training courses offered upon request.

Please contact us for more information.

 

Nästa kurs

Nästa kurs kommer att hållas den 10 - 11 november. 

10 november 09:30 - 16:30

Vi går igenom PX-Edit och PC-Axis som används för att skapa, ändra och titta på PX-filer inför publicering i PX-Web.

11 november 09:00 – 12:00

Vi går igenom PX-Web 2014 majreleasen, som släpps maj 2014, och hur du kan göra egna anpassningar i programmet.

Läs mer om kursen på www.scb.se

 

Båda dagarna växlar vi mellan genomgångar och egna övningar.

Vi kommer till skillnad från tidigare kurser inte att gå igenom installationen av PX-Web.

 

Anmälan kan göras på pc-axis@scb.se

Contact us

  • Åsa Arrhén
  • Thomas Molin

pc-axis@scb.se

Designelement

|Statistics Sweden | PC-Axis at Statistics Sweden, Box 24 300, S-104 51 Stockholm, Sweden   | Contact us